Het Katshuis heeft de eerste potentiële ontruimingsdag overleefd

  Het Katshuis heeft de eerste potentiële ontruimingsdag overleefd


Onderstaande bericht kwam via de kraken-maillijst. Je kunt je hierop abonneren door een lege mail te sturen naar kraken-post-subscribe [at] dvxs [dot] nl

voor een eerder persbericht van het katshuis, zie: http://squat.net/nl/news/katshuis240102.html

Voor de site van het katshuis, zie: http://www.dvxs.nl/~katshuis/

  woensdag 30 januari 2002

Het Katshuis heeft de eerste potentiële ontruimingsdag overleefd. Simpelweg omdat de deurwaarder niet is komen opdagen. Gisterochtend vanaf 9.00 uur kon het Katshuis ontruimd worden. De vier veroordeelde bewoners hadden toen al het pand verlaten en zich genesteld in een caravan op straat.

Daarmee was voldaan aan het vonnis van de rechtbank. Dit betekende echter niet dat het Katshuis leeg was. Samen met de aanwezige pers is gewacht op dat wat zou komen, maar dat bleek uiteindelijk bitter weinig te zijn. Zelfs een kort bezoek aan de deurwaarder (als ie zelf niet komt gaan wij er wel naartoe) leverde weinig informatie op. De enige die duidelijkheid zou kunnen verschaffen was de advocaat van Gerritsma.

Deze wist in een telefoongesprek te melden dat de bovenverdieping gistermiddag ontruimd zou worden en de benedenverdieping in het geheel niet. Ook de bovenverdieping is gisteren (nog) niet ontruimd.

Het uitstel van de ontruiming heeft wellicht te maken met het juridisch getouwtrek om het pand. Enige tijd geleden hebben vier bewoners een verjaringszaak aangespannen en in die rechtszaak is door de advocaat van Gerritsma als tegeneis ontruiming geeist. De ontruiming is toegewezen, maar de uitspraak in die rechtszaak heeft dan ook alleen gevolgen voor die vier bewoners. Aangezien zij voldaan hebben aan het vonnis is elke verdere grond tot ontruiming komen te vervallen. Toch is het gevaar zeker niet geweken. De uitspraak ten spijt heeft de deurwaarder ook hen die verblijven gesommeerd het pand te verlaten. Het zou dan ook goed kunnen dat ergens in de komende dagen of weken de ontruiming alsnog plaatsvindt.

De vier bewoners zijn inmiddels met hun caravan naar elders vertrokken.

.