Katshuis wordt 29 Januari 2002 ontruimd

  Katshuis wordt 29 Januari 2002 ontruimd


Zoals misschien bekend wordt het Katshuis ( Sweerts de Landasstraat 69-73 ) 29 Januari 2002 ontruimd.

Al meer dan 21 jaar is de vereniging “het Katshuis” een vrijplaats geweest voor organisaties, activiteiten en personen.

Amnesty International, Vereniging milieu defensie, Loesje, JAC, Eerste Nederlandse Fietsbond, Stadsradio, Vereniging van Dienstweigeraars, Alternatieve Bibliotheek, Groen Front, Vrije Arnhemmer, Lynx, Impuls, Anti Kernenergie beweging, Stichting infowinkel Arnhem en vele anderen hebben in het verleden hier een plaats kunnen vinden waar zij in Arnhem een start konden maken of hen organisatie verder hebben kunnen ontwikkelen.

Organisaties en personen die op het ogenblik gebruik maken van onze ruimte zijn onder andere Food Not Bombs, Drum n Go, Katshuis Catering en de 140 leden van de Katshuis vereniging. Dagelijks is het Katshuis vol activiteiten door deze leden zoals het huiskamer project, de vegetarische eetclub, internet- en computerhoek, spelletjes- en video-avonden en jamsessies. En in overleg kunnen vele activiteiten door iedereen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Vrijplaatsen zijn noodzakelijk. Hoe denkt de hedendaagse mens dan dat de bovengenoemde organisaties ontwikkelt zijn? Zeker niet in door subsidies verpeste jongeren centra en buurthuizen waar de reclames je om de oren vliegen.

Geschiedenis Katshuis

De geschiedenis van het Katshuis heeft nauw te maken met het erachter gelegen zwaar vervuilde Neproma terrein en de plannen rond Arnhem Centraal.

In 1979 koopt projectontwikkelaar Kats de voormalige artsenpraktijk aan de Sweerts de Landasstraat 69-73 Alle vloeren worden opzettelijk vernield en verwijdert zodat het pand onbewoonbaar zou worden voor bijvoorbeeld krakers. Kats heeft grootse plannen in het gebied rondom het katshuis. Hij will door het te slopen een brede ingang creeren om een goede toegang te verkrijgen naar het erachter geplande winkelcentrum op het zwaar vervuilde Neproma terrein. De buurt is het echter volledig onneens met deze ontwikkeling. In 1980 wordt het pand toch gekraakt en, weer met veel moeite leefbaar gemaakt door enkele krakers. Zij noemen vanaf nu het pand “het Katshuis“ naar de naam van de voorgenoemde projectontwikkelaar. De bovenverdieping wordt hersteld in oude staat en bewoond, de beneden verdieping wordt ingericht als een vergader en ontmoetingsruimte voor de vele (linkse) organisaties die zich er tot nu toe ontwikkelen en ontwikkeld hebben.

De plannen van Kats halen het niet en het katshuis inclusief het Neproma terrein komt in handen van het bedrijf Cofiton een dochteronderneming van de ING Bank. Deze bied het katshuis aan voor de somma van een gulden mits de bezwaarschriften worden ingetrokken tegen verdere planontwikkeling.

Het Katshuis kiest voor samenwerking met de burgemeesterswijk en will voorkomen dat er grootschalige kantoren komen. De verdere planontwikkeling is tot stilstand gekomen doordat het achtergelegen Neproma terrein zwaar verontreinigd bleek. Het moet tot op heden nog gesaneerd worden.

Arnhem Centraal

De NS. Nederlandse Spoorwegen willen uitbreiden. In 1992 is er van het geplande gebied een prachtige maquette te bezichtigen op de Bouw RAI in Amsterdam. Hele straten van de burgemeesterswijk zijn weggepland maar de bewoners wisten tot nu toe van niets. De bewoners van de wijk zijn woedend en er worden door de bewoners van de wijk op het Katshuis plannen en acties ontwikkeld die niet zonder resultaat blijken. De panden aan de Sweerts de Landastraat en de Bouriciusstraat worden gespaard.

Behoud Katshuis

Vanaf het begin van de kraak van het pand hebben bewoners geprobeert het pand te kopen. Zij zijn bijvoorbeeld procedures tot planvorming aangegaan met bijvoorbeeld de Woning Bouw Vereniging Gelderland (WBVG). De plannen zijn afgeketst door de onwil van de ING Bank om zelfs een bod tot aankoop te overwegen.

In 1998 zijn de bewoners nogmaals met behulp van de WBVG overgegaan tot een poging het pand te kopen. Toen in 1999 contact werd gezocht met Cofiton (Dochteronderneming ING bank) bleek dat er al 1,5 jaar gesprekken waren met een andere koper: de drukbezochte discotheek Entre Nous die al veel onrust en ernstige overlast in de woonwijk heeft veroorzaakt. De Sweerts de Landasstraat bevind zich in een woonwijk. En vergroting van de discotheek Entre Nous zal alleen maar tot meer geluidsoverlast en parkeeroverlast leiden. Weer lijkt het er op dat de buurt de dupe gaat worden. Daar gaat het woongenot.

Met het EINDE in zicht

Aangezien het huidige katshuis functioneerd als een aanmoediging om op een alternatieve manier deel te nemen aan onze samenleving, is het moeilijk om nog een positieve toekomst te zien voor de vrije geesten die nu gebruik maken van de benedenruimte. Waar kun je als vrije geest buiten het Katshuis nog heen, om gelijkgestemden te ontmoeten, praten, eten, musiceren, internetten en andere aktifiteiten te ontplooien zoals het huidige ´´Food Not Bombs“ project dat 1 keer in de maand gratis voedsel verschaft aan iedereen op Het Land van de Markt?????

ACTIE ACTIE ACTIE………!!!!!

Vrees niet, Wij gaan door, hoe dan ook. Ook al werken justitie en gemeente niet mee, Wij gaan door. Ook al moeten wij ons ingraven in het Katshuis, Wij gaan door. Ook al moeten wij het Katshuis barricaderen om justitie buiten te houden, Wij gaan door. Ook al wordt het Katshuis ontruimt, wij gaan door. Ook al slaat de GBO ons de kop in, wij staan weer op maar slaan niet terug.

Uiteraard gaan we ons niet verlagen tot het gebruik van agressie en geweld. Dat heeft nog nooit iets opgeleverd en dat zal het ook nu niet doen. Daarnaast zou het slechts vooroordelen bevestigen terwijl wij juist willen laten zien dat wij scheiten op het gebruik van geweld door wie dan ook!!!!

· Wij gaan niet vrijwillig weg · Wij barricaderen het gebouw · Wij vragen hulp aan iedereen om ons te steunen tijdens de ontruiming · Wij kraken zeker enkele nieuwe panden als we toch ontruimt worden · Het Katshuis zal hoe dan ook als vrijplaats voortleven………. · Komt allen en laat je vrijwillig arresteren totdat alle cellen vol zijn.

GEWELDLOZE ACTIE

[squat!net]