persbericht Nijmegen

  persbericht Nijmegen


persbericht Nijmegen 18 november 2001

ONTRUIMING SEINHUISJE GAAT NERGENS OVER:

Het seinhuisje aan de Dr.Jan Berendsstraat te Nijmegen is op 11 augustus 2001 door ons gekraakt. We zijn er met 3 mensen gaan wonen. Vanaf maandag 19 november kunnen wij ontruimd worden. Nadat we twee dagen in het pand zaten kwam de spoorwegpolitie met een brief ons vertellen dat we meteen moesten vertrekken omdat we een gevaar voor het spoor ofwel treinverkeer zouden zijn. In deze brief beweerde de NS dat het seinhuisje maar een ingang had en dat wij toegang hadden tot alle gedeeltes, dus ook de ‘relaisruimte’ op de benedenverdieping. De relaisruimte is niet door ons gekraakt en er zijn wel degelijk twee ingangen. Maar de OvJ J.Lucas had al zonder zelf ook maar iets van de situatie af te weten besloten dat we meteen moesten vertrekken. Hierop hebben we contact met hem gezocht en hem gevraagd zelf de situatie eens te komen bekijken voordat hij er een uitspraak over deed. Na eens even goed rondgegeken te hebben constateerde hij dat er inderdaad helemaal niets aan apparatuur of gevaarzetting aanwezig was. Uiteindelijk, na nog een brandveiligheids controle van de brandweer was de kraak dan toch goedgekeurd; burgemeester en officier van justitie hadden geen bezwaar. Op 29 ausgustus werd door de deurwaarder een dagvaarding op de (verkeerde) deur geplakt (!). Hierin stond allerlei onzin over het zogenaamd spoedeisend belang dat de NS zei te hebben. De NS beweerde o.a. dat het pand maar een ingang had. er zou 3000 Volt stroom bij ons binnenkomen en we zouden een gevaar voor het spoor vormen. Het kort geding vond plaats op 6 september, hier hebben we met onze advocaat R.Verweij geprobeerd alle argumenten van de NS te weerleggen. De uitspraak zou nog twee weken op zich laten wachten. Het leek er even op dat de rechter N.W.huijgen, ons serieus had genomen toen hij besloot zelf een kijkje te komen nemen naar de situatie, maar dan wel pas over 2 weken. Na de bezichtiging kwam de rechter tot de conclusie dat we op een tijdbom leefden maar hij zou pas over 2 weken uitspraak doen… op 22 oktober kregen we de uitspraak en die was dat we twee weken na betekening van het vonnis moesten vertrekken. De rrechter stelde dat niet uit sluiten was dat een druppeltje water kortsluiting zou kunnen veroorzaken in het door ons gekraakte deel. op sommige kabels die in verbinding zouden kunnen staan met de relaisruimte zou spanning kunnen staan. Dit terwijl de rechter ons aanbod om de kabels door te meten waar hij bij was afwees. Tijdens de bezichtiging kwam de NS plotseling nog met een heel nieuw argument; de verwarmingsketel die zich in ons gedeelte bevind, deze zou heel belangrijk zijn voor het opwarmen van het onderste gedeelte, de relaisruimte. Ook de lange tijd die we nog kregen vanaf het kortgeding, via de bezichtiging, tot de ontruiming -BIJNA 11 WEKEN- getuigt niet bepaald van een geloofwaardig spoedeisen belang. Wij vinden dit alles volstrekt idioot! We gaan het pand niet vrijwillig verlaten, als er daadwerkelijk spoedeisendbelang zou zijn geweest dan had de NS daar in de dagvaarding mee moeten komen en niet op het laatste moment. Dat de rechter zelf een belang voor de NS zoekt is helemaal belachelijk! ***** Inmiddels is het pand nog steeds niet ontruimd en is de naastgelegen defensiebunker gekraakt, zie ook het boek Bomvol Gelderland, uitgeverij AMOK-Nijmegen, ergens begin jaren ’90.

[squat!net]


Tags: