Restauratiestichting Fort Doornenburg failliet

  Restauratiestichting Fort Doornenburg failliet


10-7-2001 Gelderlander

Restauratiestichting Fort Doornenburg failliet

Door onze verslaggever DOORNENBURG – De Stichting tot Instandhouding Fort Pannerden – die zich bezighield met de restauratie van het Doornenburgse bolwerk – wordt binnenkort failliet verklaard. De formele pachter, de Stichting Fort Pannerden, zoekt eerst nieuwe sponsoren, maar wil eventueel ook wel van het pachrecht af.

Recentelijk heeft de rechter de Stichting tot Instandhouding Fort Pannerden nog een maand gegeven om financierders te vinden. “Maar dat is veel te kort; we konden net zo goed meteen failliet worden verklaard. Dat zal binnenkort gebeuren”, aldus voorzitter Blankestijn. De instandhoudingsstichting had bij elkaar zo’n twee ton aan oude schulden openstaan, aan onder meer de aannemer en de architect. Volgens Blankestijn wilde de gemeente Bemmel een achterstallige lening niet verstrekken, omdat daar de schulden uit 1993 niet mee mochten worden afbetaald. “En dan houdt het op. De gemeente laat ons stikken, terwijl wij destijds waren begonnen aan een restauratieklus waar de gemeente zelf om gevraagd had.”

Het faillissement heeft geen directe gevolgen voor de Stichting Fort Pannerden, die contractueel tot het jaar 2038 het gebouw huurt van Staatsbosbeheer. Voorzitter Wanting van deze beheersstichting wil nu pogen een grote sponsor te zoeken, buiten de overheden om. Daarmee moet alsnog de restauratie van het fort een herstart krijgen.

Mocht over enkele maanden blijken dat zoiets niet lukt, dan valt volgens Wanting best te praten over een afkoop van de pachtrechten. “Ons eerste doel is nog steeds het realiseren van een museum. Graag in het Fort Pannerden, maar als alles vastzit, dan maar niet”, aldus Wanting. Aan die overdracht van pachtrechten zit dan wel een claim van enkele tonnen vast.

Volgens Wanting is het al bij het begin van de restauratie – in 1993 – mis gegaan met de verstandhouding tussen de twee stichtingen enerzijds en de gemeente anderzijds. Doordat het opknapproces helemaal stil kwam te liggen, trok ruim twee jaar geleden ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een miljoenensubsidie terug; wat feitelijke de doodsteek voor het restauratieplan was.

Inmiddels is het fort alweer een jaar gekraakt door acht personen die zelf en op hun eigen manier de opknap ter hand hebben genomen. De krakers laat Wanting als formeel beheerder vooralsnog ongemoeid. “Pas als wij eventueel weer concrete plannen hebben, is het een goed moment om ze weg te krijgen.”

De fusiegemeente Bemmel is niet rouwig om het faillissement van de Stichting tot Instandhouding. “Wij hebben een laatste subsidieverzoek afgewezen, omdat we totaal niet op één lijn zitten. Misschien forceert dit faillissement wat”, aldus loco-burgemeester P. Lentjes.

“Wij willen van het fort een brede toeristische trekker maken. De Stichting Fort Pannerden denkt alleen aan een militair museum. Een veel beperktere invulling.”

Of de gemeente eventueel enkele tonnen overheeft voor de pachtrechten van het fort, kon Lentjes niet zeggen.

http://squat.net/nijmegen

[squat!net]