Herkraak lijkenhuisje Limosterrein

  Herkraak lijkenhuisje Limosterrein


Krakers bezetten voormalig lijkenhuisje Limosterrein
Door onze verslaggeefster

NIJMEGEN – Een groep van circa 25 krakers heeft gisterochtend het voormalige lijkenhuisje op het Limosterrein bezet. Volgens de krakers staat het huisje, dat eigendom is van de gemeente Nijmegen, langer dan een jaar leeg en wordt er door niemand feitelijk gebruik van gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat het huisje aan de Postweg in Nijmegen-Oost gekraakt wordt. In 1997 namen ook al een aantal krakers hun intrek in het huisje.

Dit leidde destijds tot een hoop juridische touwtrekkerij tussen de krakers en de gemeente. De gemeente huurde het huisje toen nog van De Domeinen, een overheidsdienst die zich bezighoudt met de verkoop en het beheer van overtollig overheidsmateriaal. Volgens de krakers stond het huisje leeg en werd er door niemand gebruik van gemaakt.

De gemeente stelde echter dat het gebouwtje door de bewoners van het aangrenzende Asielzoekerscentrum (azc) gebruikt werd als opslagruimte voor tuingereedschap. Bovendien zouden de krakers zorgen voor overlast in de buurt en poepen en plassen in de tuin en de bosjes van het azc en basisschool De Muze.

De krakers ontkenden dit, maar de Arnhemse rechtbank oordeelde in een kort geding dat de krakers het huisje moesten verlaten. Zij weigerden dit, waarna het pand door de politie werd ontruimd.

Met de recente kraakactie willen de krakers, vrienden van de groep die in 1997 het pand in bezit nam, opnieuw protesteren tegen de leegstand van het huisje. “In 1998 stonden er ineens een paar stoelen binnen en werd het gebouw even gebruikt als opslagruimte voor harken en schoffels, maar daarna is er nooit meer iets gebeurd”, aldus een woordvoerder van de krakers.

Een andere reden voor de kraakactie is volgens hem het ‘wanbeleid’ van de rechtbank in Arnhem. “De Arnhemse rechters zijn sterk bevooroordeeld en keuren bij voorbaat elke kraakactie af. Het heeft al bijna geen zin meer om nog naar een kort-geding toe te gaan, want er wordt toch niet naar onze argumenten geluisterd.

Bovendien heeft de rechtbank meerdere malen laten zien op grond van leugens van de tegenpartij vonnis te wijzen. Dat was ook het geval in 1997. De gemeente beweerde dat het lijkenhuisje gebruikt werd als opslagruimte en dat de krakers in de tuin en bosjes van het Limosterrein zouden plassen. Complete onzin, want er staat gewooon een wc in het huisje.”

De krakers zijn van plan met circa vijf personen in het door hen gekraakte pand te gaan wonen en werken. “We pakken de draad op waar de vorige krakers zijn gestopt. Er moet vrij veel aan het huisje gebeuren, want er is jarenlang niets aan gedaan. Het pand heeft ooit gefungeerd als oefenruimte van het tamboerkorps van de luchtmacht. Om geluidsoverlast te voorkomen hebben zij toen eierdozen tegen de muren geplakt. Dat is ontzettend gaan schimmelen.”

De krakers hopen op een goede verstandhouding met de andere bewoners en gebruikers van het Limos-complex. “We hebben nog geen contact gehad met de buurtbewoners. Wel hebben we gesproken met mensen van het asielzoekerscentrum. Zij bevestigen dat het pand al lange tijd niet meer gebruikt wordt.”

De politie is op de hoogte gesteld van de kraakactie. Zij is giseren bij de krakers langsgeweest en heeft leegstand geconstateerd. De gemeente was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

http://squat.net/nijmegen

[squat!net]


Tags: