En Justitie blundert maar door…

  En Justitie blundert maar door…


Op zondag 1 juli werd ‘s ochtends het voormalige militaire terrein aan de Enschedeweg 2 gekraakt in Benschop. 16 hectare met diverse voormalige munitieopslagplaatsen en bunkers. In 2 kantoorgebouwtjes zat antikraak (HOD), dus deze werden verder met rust gelaten. Een figuur van de HOD kwam later echter met een huurcontract aanzetten voor het hele terrein, onzin, want behalve de twee door antikraak bewaakte pandjes stond alles leeg, wat zelfs door de marechaussee niet werd tegengesproken.

Later die dag kwam een HOvJ langs met in zijn kielzog veel politie en marechaussee. De krakers hadden gelijk dat de gekraakte gebouwen een jaar leeg stonden, maar mochten desondanks wel met zijn allen mee naar het buro. Daar volgde een aanklacht voor art. 350 (vernieling). Na enkele uren werd iedereen vrijgelaten, zonder boete of dagvaarding.

Dinsdagochtend, 3 juli, werd het terrein geherkraakt. Politie liet de krakers in eerste instantie ongemoeid, maar de uitspraak, die iets later kwam, was negatief, en wel omdat: 1. in Maart en April zijn er oefeningen gehouden op het terrein 2. de gekraakte panden zouden niet geschikt zijn voor bewoning 3. de temperatuur in de gekraakte panden zou te hoog worden

Met art. 429 WvS sexies heeft dit echter niets te maken, de krakers overwegen daarom een kort geding tegen de staat aan te spannen. Justitie heeft echter laten weten geen zin te hebben om dit af te wachten, maar ook niet direct tot ontruiming over te gaan.

KSU Utrecht