Tichelstraat na door justitie gesteunde knokploegontruiming tijdelijk herkraakt

  Tichelstraat na door justitie gesteunde knokploegontruiming tijdelijk herkraakt


voorgeschiedenis Tichelstraat: http://squat.net/nl/news/coppelmans270601.html

Vanavond 4 juli is de Tichelstraat in Amsterdam korte tijd herkraakt geweest. Een vijftigtal krakers toog in zomerse stemming naar het pand dat eerder door een knokploeg van eigenaar Coppelmans ontruimd was.

Net als de eerste keer werden alleen twee en drie hoog gekraakt. Hoevel de verschillende etages tot voor kort nog apart verhuurd waren geweest, heeft de eigenaar de woningen officieel laten samenvoegen. Feitelijk betroffen het echter nog steeds drie onafhankelijk van elkaar bewoonbare etages.

Op 1 hoog zat een vriendje van de eigenaar de zaak te bewaken. Zijn toegang tot het trappehuis werd korte tijd afgesloten.

De politie maakte onmiddelijk duidelijk dat ze wilden gaan ontruimen. In hun ogen was er niets aan de zaak veranderd. Dat er niets veranderd was, was nu juist de reden voor de krakers om terug te komen. de krakers hadden dit keer wel een brief van de advokaat bij zich dat er per onmiddelijk een kort geding gestart zou worden als de officier van justitie besloot te ontruimen.

In eerste instantie weigerde de politie kontakt op te nemen met de officier, maar al gauw liet de chef van dienst van buro raampoort weten dat justitie achter zijn beslissing stond om weer te laten ontruimen. Hiermee voorbijgaande aan de afspraak dat er gewacht dient te worden op een uitspraak van de rechter.

Ondertussen was de alkmaarse advokaat Veerman ook ten tonele verschenen. Hij ging met de polite praten en stelde voor om met de gemeente om de tafel te gaan zitten. Ook hier was de politie in eerste instantie weigerachtig. Uiteindelijk besloot het gezag wel te bemiddelen maar wilde alleen een onvoorwaardelijk gesprek. Uiteraard wilden de krakers ook geen voorwaarden aan dit gesprek verbinden. Het bleek echter dat de politie dit anders interpreteerde. De krakers mochten dan wel morgen of later eens een keer met Ine van Brenk praten, maar moesten nu toch wel vrijwillig vertrekken.

Toen de linie ME-ers de Tichelstraat inkwam, verliet men onder protest de straat. De krakers binnen waren op onnavolgbare wijze verdwenen.

[squat!net]