Handelsweg Nijmegen ontruimd

  Handelsweg Nijmegen ontruimd


uit de Gelderlander (19-5-2001)

En even laait het Nijmeegse krakersverzet op

Door onze verslaggever
NIJMEGEN – Voor wie het nog niets wist: de Nijmeegse kraakbeweging leeft nog steeds. Na ruim twee jaar lijdzaam verzet bij ontruimingen daalden gisteren aan de Handelsweg weer de bakken witte verf en pakken pudding neer op de ME.


Leden van de ME proberen de deur van het kraakpand open te breken, terwijl ze met verfbommen worden bekogeld. – Foto: Theo van Zwam

Het handjevol agenten dat zich gisterochtend meldde bij het kraakpand aan de Nijmeegse Handelsweg, had het toch echt niet goed begrepen, is kraker Piet stellig. Wij wisten niets van een afspraak om het pand zomaar te verlaten. En dus doen we dat ook niet. Om hun mening kracht bij te zetten bekogelden de krakers de platte petten vervolgens met een paar verfbommetjes waarna de agenten wijselijk en besmeurd rechtsomkeert maakten. Voor Piet en zijn maten is het duidelijk dat het pand op industrieterrein Oostkanaalhaven meer dan een jaar onbewoond is. Als bewijs toont hij een afschrift waaruit blijkt dat in april 2 voor het laatst de rekening aan energiemaatschappij Nuon is betaald. De eigenaar van het vervallen pand kwam echter met papieren die dit weerlegden, zodat justitie donderdag besloot dat het pand ontruimd mocht worden. Ruim anderhalve week geleden hadden de krakers een heenkomen gezocht in het pand op de kruising met de Scheepvaartweg. Al snel was voor hen zonneklaar wat de eigenaar van plan was. Er moeten kantoren in komen, terwijl in de stad amper betaalbare woonruimte is. Daar zijn wij het dus niet mee eens. Ter verduidelijking van hun standpunt hebben de vijftien krakers de leus wonen is een recht op de gevel gekalkt. Na het afdruipen van de politie zwaaien op het dak gemaskerde krakers vervaarlijk met een Nijmeegse rood-zwarte vlag. Voor de deur heeft de rest, waaronder een Schotse kraker, een kampvuur gemaakt en schalt voortdurend oorverdovende punkmuziek uit een cassetterecorder. Als rond twaalf uur de platte petten terugkeren met vijftien MEers in hun kielzog is de vredige rust verstoord en wordt het menens. Na een korte inspectie van het pand wordt besloten de stormram erbij te halen waarmee de voordeur wordt belaagd. De krakers geven zich niet zonder slag of stoot over en gieten vanaf het dak bakken witte verf uit over de MEers. Tegelijkertijd verkondigen ze luidkeels dat het kraken altijd door zal gaan. Ook de ME-voertuigen worden bekogeld met pakken pudding. Het werkvolk van de omliggende bedrijven is inmiddels massaal toegestroomd en slaat geamuseerd het schouwspel gade. Na enkele minuten begeeft de voordeur het en worden er links en rechts wat tikken uitgedeeld. Na de korte schermutselingen arresteert de ME zes actievoerders die allen geboeid afgevoerd worden. Omdat de krakers zoals gebruikelijk weigeren hun identiteit prijs te geven, worden onder het toeziend oog van districtschef Van Kastel ter plekke fotos van hen gemaakt. De inmiddels gearriveerde eigenaar van het pand ziet de ontruiming gelaten aan. Hij weigert ieder commentaar op vragen over de toekomstige bestemming van het pand. Wel geeft hij ter plekke opdracht alle ruiten kapot te gooien waardoor het pand onbewoonbaar wordt. Anders staan de krakers morgen weer voor de deur, legt een politiewoordvoerder uit. Volgens hem is het voor het eerst sinds ruim twee jaar dat er in Nijmegen weer enige vorm van geweld is gebruikt bij een ontruiming.

squat.net/nijmegen

[squat!net]


Tags: