Behoud de loods & ander moois westerdoks eiland

  Behoud de loods & ander moois westerdoks eiland


Hieronder een ongedateerd pamflet:

Help NU mee!

Er worden al jaren lang plannen gesmeed voor het Westerdokseiland door veels te grote investeerders. Ze hebben geen oog voor de monumentale gebouwen, de woonboten, de schitterende flora, de geschiedenis en de mensen die daar toevallig ook nog wonen. Het grondbedrijf is al begonnen met het uitplaatsen van de bewoners zodat ze kunnen gaan slopen. En dat erwijl er nog allerlei procedures lopen ter bescherming van al het moois. Sterker nog, het bestemmingsplan is nog niet eens goedgekeurd.

Het plan voor het Westerdokseiland is meer van hetzelfde, alles slopen en daarvoor in de plaats moeten er 930 woningen komen, die ongetwijfeld voor fantastische prijzen zullen worden verkocht. door de bewoners van het eiland is in samenwerking met een aantal organisaties een alternatief plan ontwikkeld waarin de Douaneloods, de woonboten en het Koloniaal Etablissement (Rijkspolitie te Water) behouden blijven. In dat plan is er echter maar plaats voor 800 nieuw te bouwen woningen, in plaats van de geplande 930, dit plan is door de centrale stad van tafel geveegd.

Al vele jaren lang worden de bewoners van het eiland en de buurt aan het lijntje gehouden en tegen elkaar uitgespeeld. alle inspraakprocedures zijn een farce. De bedoeling van deze procedures is dat het de burgers de mogelijkheid geeft hun specifieke wensen kenbaar te maken, in plaats daarvan worden ze gebruikt om de mensen een plan door de neus te boren waar ze niet aan willen en om ze te ontmoedigen zich te verzetten. Ondanks alle inspanningen van de centrale stad en investeerders is er nog steeds geen bouwvergunning.

De Loods, het weggetje met de kinderkopjes, de bomen, het groen aan de waterkant en de woonboten is als “ensemble” geheel op de monumentenlijst geplaatst. Voor de andere historische objecten van het eiland die gesloopt zouden moeten worden, zoals de draaibare spoorbrug, de brugwachterswoning en het Koloniaal Etablissement lopen nog procedures.

  Steun de bezetting voor het behoud van het Westerdok !

Met een groep mensen hebben we een deel van de Douaneloods bezet en in gebruik genomen als actiecentrum. Naar onze mening mag er nieuwbouw komen, maar wel met behoud van de historische gebouwen, de bijzondere biotoop (waaronder twee zeer zeldzame en door de wet beschermde plantsoorten) en in overeenstemming met de bewoners van het eiland en van de buurt.

Het grote gevaar dreigt dat er wordt overgegaan tot sloop zonder dat de wettelijke procedures worden afgewacht. Om die reden worden de huidige bewoners uitgeplaatst en vervangen door zogenaamde ‘kraakwachten’, die een contract moeten tekenen waarin staat dat ze zich niet zullen verzetten tegen uitplaatsing.

De vraag is eenvoudig: wiens rechten krijgen voorrand. Die van investeerders die zonder respect iedere vierkante meter in geld omzetten, of dat van de bewoners, buurt, en een groot aantal maatschappelijke historische en milieuorganisaties, die zich inzetten voor het behoud van de Westerdoksdijk.

KOM LANGS!

Actiecentrum ‘Behoud de Loods Westerdokseiland’
Loods 31, nr 17
1013 AC Amsterdam
tel. 06-20171012
-einde pamflet-

meer info over westerdokseiland: http://www.dds.nl/~wdokc/

[squat!net]