Kraakactie vestigt aandacht politiek op wachtlijsten jongerenhuisvesting

 

  Kraakactie vestigt aandacht politiek op wachtlijsten jongerenhuisvesting

 


Dit bericht is van de kraken maillijst geplukt. Abonneren kan via het sturen van een lege mail aan kraken-post-subscribe [at] dvxs [dot] nl

zie ook http://www.dvxs.nl/~skwot

9 mei 2001 van onze verslaggeefster

ENKHUIZEN – De kraakactie in Enkhuizen heeft de aandacht van de gemeentepolitiek gevestigd op het probleem van de lange wachtlijsten voor jongerenhuisvesting. In de gemeenteraad werd dinsdagavond door vrijwel alle fracties aandacht gevraagd voor dit probleem. Jongeren hebben op 14 april de al jaren leegstaande winkel Westerstraat 85 gekraakt. De eigenaren van het pand, de familie Swier, hebben inmiddels een kort geding bij de Alkmaarse rechtbank gewonnen. Een eerste ontruimingspoging is op niets uitgelopen omdat de jongeren zich op de zolder hadden verschanst. Burgemeester S. de Vreeze sprak hierover zijn teleurstelling uit. De krakers hadden volgens hem beloofd zich niet te verzetten bij een ontruiming. Volgens De Vreeze komt er een nieuwe ontruimingspoging.

Signaal Een ruime meerderheid van de raad zag de kraakactie als een signaal. ,,We moeten de problematiek van de jongerenhuisvesting maar eens onderzoeken”, vond CDA’er D. Wiersma. Hier sloten de fracties RPF/SGP, VL/GL en de PvdA zich bij aan. J. Hart van Enkhuizer Belang distantieerde zich van de kraakactie. ,,Ten allen tijde dient men andermans eigendom te respecteren”, zo formuleerde Hart het partijstandpunt. H. Langbroek van Enkhuizer Belang heeft echter al publiekelijk steun betuigd aan de krakers. Dus kreeg Hart de vraag voorgelegd of hij namens zijn hele fractie sprak. Voor EB- raadslid J. Tesselaar was dat aanleiding om zijn standpunt te ventileren: ,,Ik ben het bijna eens met Hart. Ik heb me altijd geërgerd aan de leegstand van die panden. Maar ik vind wel dat de uitspraak van de rechter nu geëerbiedigd moet worden.” PvdA’er H. Bode ergert zich ook aan de jarenlange leegstand van de panden van de familie Swier. ,,In België is een systeem dat eigenaren van panden die langdurig leeg staan een boete krijgen. Zoiets zou hier ook ingevoerd moeten worden, maar dat is meer iets voor de landelijke politiek.” De wachtlijsten voor een huurwoning zijn ook voor andere leeftijdsgroepen lang, merkte Bode ook nog op. ,,Kopen is door de sterk gestegen huizenprijzen voor starters vaak niet meer weggelegd. Zowel de gemeente als de woningstichting zijn door de toevloed van huurders die hierdoor is ontstaan overvallen.” Wethouder T. Dekker beloofde dat de politiek binnenkort cijfers krijgt over de wachtlijsten bij de woningstichting.

krant ??

 


 

Tags: