Art. 141 en kraken

  Art. 141 en kraken


Op 21 januari dit jaar werd er in Delft het pand aan de Koornmarkt 76 gekraakt. Hoewel bij aankomst van de politie er al een nieuw slot op de deur zat werd iedereen opgepakt vanwege “heterdaad”. De aanklacht luidde vernieling van een slot en “openbare geweldpleging in vereniging (tegen een slot)”. Dit laatste valt onder het nieuwe artikel 141.

Afgelopen vrijdag was in Den Haag de rechtszaak tegen de 6 krakers, waarvan 2 anoniem. Hoewel er geen individuele bewijslast is tegen de krakers zijn zij wel veroordeeld tot geldboetes, varierend tot 200 onvoorwaardelijk met 300 voorwaardelijk (proeftijd 2 jaar) voor de NNers tot 250 onvoorwaardelijk en 250 voorwaardelijk voor de niet anonieme krakers. De reden hiervoor is dat er volgens de rechter geweld is gepleegd vanuit een groep (art. 141), dat er geen individuele bewijslast is, is dus blijkbaar niet relevant.

Waar deze rechter echter aan voorbij gaat is dat art. 141 is vernieuwd en verbreed om in de eerste plaats geweld vanuit grote groepen voetbalsupportsers tijdens het EK tegen te gaan, niet om mensen die vechten tegen woningnood en speculatie en voor een dak boven hun eigen hoofd het leven zuur te maken.

De krakers gaan waarschijnlijk in hoger beroep, voor de NNers is dit niet mogelijk; de Hoge Raad heeft onlangs besloten dat NNers van dit recht geen gebruik meer kunnen maken.

[squat!net]