Enkhuizer actie

  Enkhuizer actie


Van onze verslaggeefster

ENKHUIZEN – Een monumentaal pand aan de Westerstraat 85 in Enkhuizen is gekraakt. Een aantal jonge West-Friezen is in de woning getrokken uit protest tegen de woningnood onder jongeren. De woning annex winkel staat al jarenlang leeg. Veel Enkhuizers betuigden zaterdag hun steun.

[De krakers in het pand aan de Westerstraat in Enkhuizen.] De kraak vond zaterdagochtend om half zeven plaats. Voordat de krakers de politie hadden kunnen bellen, stond die al voor de deur. ,,Ik stond op het punt het nummer in te toetsen”, vertelt de woordvoerder van de krakers, die onder de naam Jan Oker optreedt. ,,Dat is gebruikelijk. Op het moment dat je met een koevoet de deur openbreekt, ben je aan het inbreken. Wanneer je een bed, een tafel en een stoel naar binnenbrengt, is het kraken. En dat is legaal.” De kraker moet natuurlijk wel enkele regels in acht nemen, vervolgt hij. ,,Zo moet het meer dan een jaar leeg staan. Ook moeten er geen plannen mee zijn.”

Ontruimen De eigenaren vroegen burgemeester S. de Vreeze het pand voor vier uur ‘s middags weer te ontruimen. ,,Maar dat kan ik helemaal niet. Alleen als de openbare orde of de veiligheid in het geding zijn. De officier van justitie mag bepalen of de krakers uitgezet mogen worden. Uit jurisprudentie blijkt dat daarvoor sprake moet zijn van huisvredebreuk. Nu is het dus een zaak tussen de eigenaar en de bewoners. De eigenaar zal waarschijnlijk een civiele procedure starten”, aldus De Vreeze. Eerder op de dag stonden de eigenaars voor de deur. ,,Met de politie erbij. Ze maakten behoorlijk stampei. En wilden naar binnen. Maar op het moment dat een woning wordt gekraakt, mag dat niet meer. Het was een heel spannend moment. Er stonden wat mensen te kijken, op een veilige afstand. En opeens kwam daar heel demonstratief een vrouw doorheen, die ons wat koeken aanbood. Een fantastische steunbetuiging”, vindt Oker. Het lege pand in hartje Enkhuizen is de gemeente een doorn in het oog. ,,Het baart ons zorgen”, erkent De Vreeze. ,,Ten eerste vanwege het economisch belang. In zo’n groot pand in het centrum van Enkhuizen hoort gewoon een winkel. Ook winkeliers in de Westerstraat zijn er niet blij mee dat het pand al zo lang leeg staat.” In de tweede plaats is het een monumentaal complex. ,,Achter de winkel en het woonhuis is een bierbrouwerij, waar de rijksdienst voor de monumentenzorg zich zorgen over maakt. De panden zijn de afgelopen jaren nooit in onderhoud geweest en raken in verval. Jammer genoeg kun je dat niet afdwingen”, aldus De Vreeze. Het gekraakte pand aan de Westerstraat 85 wordt al jaren niet gebruikt. Over de tijd die het pand leeg staat, gaan verschillende verhalen. De krakers stellen dat het winkelpand sinds 1975 leeg staat en het woonhuis iets minder lang.

Swier Het pand is eigendom van de gezusters Swier en hun familie. Volgens De Vreeze hebben verschillende mensen gepoogd het pand te kopen. ,,Steeds zijn koper en verkoper niet tot elkaar gekomen.” De krakers stellen dat de vraagprijs te hoog is. Zij noemen een bedrag van 1,7 miljoen gulden. ,,Volgens mij willen ze het eigenlijk aanhouden. Dat wekt mijn woede. Het zijn allemaal mensen met een huis en inkomen, die dat pand in eigendom houden om nostalgische redenen”, stelt Oker. De eigenaren van het pand waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Noord Hollands Nieuwsblad


Tags: