Kraken in Utrecht, Zeist en Soetserberg

  Kraken in Utrecht, Zeist en Soetserberg


  UTREG

Vier weken geleden werden er in Utrecht de eerste panden in een nog half overeind staand sloopblok aan de Vleutenseweg gekraakt. Na de kraak van 4 panden volgden vele andere panden, zodat nu de gehele Albertdink Thijmstraat en de Bosboom Toussaintstraat gekraakt zijn. Aan de Vleutenseweg zelf zijn 3 panden gekraakt. De gemeente heeft van de overige nog leegstaande panden aan de Vleutenseweg de achtergevels uit laten slopen. Dit is typerend voor de manier waarop de gemeente met deze panden om gaat. Al jaren staan de panden leeg, dichtgemaakt met stalen platen. 2 jaar geleden stokte de sloop nadat enkele eigenaren weigerden te vertrekken voor de belachelijk opkoop/oprotpremie die de gemeente bood. Hierop startte de gemeente een onteigeningsprocedure om hen weg te krijgen. Deze is inmiddels afgerond. Wat rest zijn de onderhandelingen over de vergoedingen. De buurt is blij met de kraakactie en de krakers op hun beurt hebben de panden weer voorzien van ramen en zijn begonnen met de schoonmaak van de directe omgeving van de panden.

  ZEIST

In Zeist is dinsdag een klein arbeiderswoninkje gekraakt aan de van Reenenweg 46. In de woonkamer een verrassende schijnopstelling compleet met plastic bloemen. De politie vond het wel best en de wijkagent zou later langskomen. Het is wachten op de utregpositieve uitspraak voor dit pand wat ruim 3 jaar leegstond.

  SOESTERBERG

Ook op dinsdag werd een gemeentepand gekraakt in Soesterberg. Nadat de krakers de boze buurman compleet met bijl van zich afgehouden hadden arriveerde de politie uit Soesterberg en Zeist en de Marechausse van een nabijgelegen vliegveld oid. Ter plekke met 5 wagens begonnen zij moeilijk doen. De magische combinatie tafel-stoel-bed was niet aanwezig in het pand en de krakers dienden dus onmiddelijk te vertrekken. Dit is echter gewoonterecht in bijv. Amsterdam en Den Haag, maar wordt in de provincie Utrecht door zowel krakers als politie nooit toegepast; als de Officier van Justitie heeft besloten dat er geen strafrechtelijke gronden voor ontruiming zijn kun je blijven, een tafel, stoel en bed hebben met die afweging niet te maken. Dit wilde er echter bij de politie niet in; zij zagen hun kans schoon om dit ‘probleem’ op te lossen. Omdat blijven gelijk stond aan arrestatie, besloten de krakers te vertrekken.

ksu utrecht


Tags: ,