Kraak in Enkhuizen

  Kraak in Enkhuizen


Geachte buurbewoner,

Zaterdag 14 april is de Westerstraat 85 ‘gekraakt’. Dit betekent dat de krakers de nieuwe officiele bewoners zijn van het pand. De redenen voor de kraak waren:

-Woningnood in Enkhuizen, vooral onder jongeren.

–Een corrupte woningbouwvereniging met wachtlijsten van 18- 24 maanden (dit is evenlang als de wachtlijst voor een studentenfalt in Amsterdam bij een normale woningbouwvereniging!!).

-Een pand dat al 26 jaar lang ten onrechte niet gebruikt wordt, omdat elke poging tot koop gedwarsboomd wordt.

– De eigenaar die het pand verwaarloost en weigert het pakhuis dat op de monumentenlijst staat te restaureren, zelfs met hulp van de gemeente.

-Een straatbeeld dat er zo ook niet beter op wordt

_En natuurlijk, de simpele reden dat er een paar mensen willen wonen.

We kunnen ons voorstellen dat u hiervan schrikt, waarschijnlijk door de slechte reputatie die krakers hebben (??!!-s!n). We zijn echter absoluut niet van plan een rovershol te maken van het pand; We hebben een select groepje bewoners uitgekozen en we willen ons zoveel mogelijk aanpassen. Dit betekent dat wij elke soorten overlast (geluid, afval, etc.) willen voorkomen en wat nog belangrijker is, we willen het pand weer een toonbaar uiterlijk geven en uiteindelijk de monumentale waarde (laten) herstellen, Verder zijn we van plan de etalage nuttig te gebruiken door er kleine exposities e geven en te zijner tijd zal er een kantoor gevestigd worden. Om u gerust te stellen kunnen we u alvast mededelen dat er absoluut geen plannen zijn voor een cafe of iet dergelijks <..> en zal er ook geen ‘open deur-beleid’ komen. We hopen ook aktief te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt, omdat wij vinden dat krakers op cultureel en sociaal gebied een bepaalde morele verantwoording hebben.

Wij zijn echter, ten dele, ook afhankelijk van uw steun. Wij willen niet in ee nvijandige omgeving terecht komen en we hopen dan ook dat u ons onbevooroordeeld tegemoet zal treden, zodat we samen tot een goede samenwerking kunnen komen. We wille nu op het hart drukken dat we ten alle tijden bereid zijn tot een gesprek over elk probleem, sterker nog, we zitten er met smart op te wachten. Als u meewerkt kan de aanwezigheid van krakers zelfs heel nuttig zijn voor de buurt, bijvoorbeeld in de zin van contact met de plaatselijke jeugd. Onze bedoelingen zijn goed, laat alstublieft uw stem horen en steun ons!

Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,

Jan Oker

ps wij zullen u, zodra het pand toonbaar is, uitnodigen voor een kop koffie. Dan kunnen we even praten over uw zorgen, adviezen en ideeen en hebben wij de gelegenheid nadere uitleg te geven

-Einde buurtbrief-

[squat!net]


Tags: