Woningen voortijdig ontruimd voor opslag

  Woningen voortijdig ontruimd voor opslag


Verklaring over de ontruiming Hazenstraat 23 I en II Hoog.

Zondag 8/04/01 werden de bovenetages (woonruimte) van het pand Hazenstraat 23 gekraakt. Voor de kraakactie van Hazenstraat 21 was er een tijdelijk (voor drie manden) huurcontract met het Gemeentelijke Grondbedrijf getekend op 30/03/01, om de hele pand als opslag te gebruiken. Volgens het Gemeentelijk Grondbedrijf zou na deze drie maanden de fundering van de pand gerenoveerd moeten worden. Tot die tijd zouden de bovenetages helemaal leeg blijven. Volgens het kadaster liep een onteigeningsproces nog door.

Buurtregisseur Jan Redegeld kam binnen om leegstand te constateren en meldde zich bij de hulpofficier van Justitie om te vragen of de kraakactie strafbaar was. De belangrijkste aanwijzing voor strafbaarheid was het huurcontract. Het was noch niet duidelijk of de bovenetages (woonruimte) als opslag gebruik konden worden.

De HOvJ. vond de actie strafbaar volgens artikel 138 Wetboek van de Strafrecht, maar in overleg met J. Redegeld kregen de bewoners tot dinsdagochtend de tijd om hun advocaat te vragen of hij akkoord ging met een kort geding tegen de staat.

Tussen zondag avond en maandag middag verzamelden de bewoners een aantal verklaringen van de buurtbewoners over de leegstand van de pand en tegen het gebruik van een woonruimte als opslag.

Meer informatie over het onteigening proces was niet te krijgen van de Dienst Binnenstad, maar het lijkt op een onteigening tussen het Gemeentelijk Grondbedrijf en de Dienst Binnenstad, een legale trucje vaak in gebruik om huurders spoediger te ontruimen. Ook staat het feit vast dat het pand niet in gebruik was op de dag van de kraakactie, dus huisvredebreuk is het duidelijk niet.

Om die reden ging advocaat Van Barneveld akkoord met een kort geding tegen de staat. Om 9 uur 10/04/01 werdt dat tegen Jan Redegeld door de bewoners gezegd. Dezelfde middag belde advocaat van Barneveld met buurtregisseur Redegeld.

De coördinator van Woonspreekuur Jordaan, dhr E.Draaisma, vond het ook raar dat het Gemeentelijk Grondbedrijf woonruimte voor opslag verhuurde een zei toe tussen de krakers en het Gemeentelijk Grondbedrijf te bemiddelen om een tijdelijk wooncontract te tekenen.

Dinsdagavond om 6:30 uur kwam de Buurtregisseur weer langs, nu om te ontruimen, ondanks de afspraak van zondag en het bericht van de advocaat Van Barneveld. Twee krakers werden gearresteerd en later weer vrijgelaten zonder proces verbaal. Twee M.E. busjes stonden klaar om de hoek. Na de ontruiming hielpen ze de huurder zijn spullen naar de bovenetages te verhuizen.

Volgens J. Redegeld ontruimde hij wegens overtreding van artikel 138 en hield hij zich niet aan zijn afspraak omdat het kort geding nog niet was aangemeld. Mr. Barneveld vindt het onbegrijpelijk dat de politie niet zijn fax een afwachtte en tijd gaf voor een onderzoek.

Wij, als ex-bewoners, vinden het voorval een misbruik van macht door de politie, met name van buurtregisseur Jan Redegeld. De betrouwbaarheid van Wijkteam Lijnbaansgracht en buurtregisseur Jan Redegeld is dubieus gebleken.

Nu worden de bovenetages van Hazenstraat 23 gebruik voor opslag, ondanks het feit dat de wachttijd voor tijdelijke woning drie jaar is (zie Amsterdams Stadsblad 28/03/01)

ex-bewoners