Nijmegen: Ooyse Dijk 21, 23 en 25 GEKRAAKT

  Nijmegen: Ooyse Dijk 21, 23 en 25 GEKRAAKT


Beste buurtgenoten en geïnteresseerden,

Vandaag, 12 april 2001, hebben wij na jarenlange leegstand de panden aan de Ooyse Dijk 21, 23 en 25 weer in gebruik genomen. Het voor een zeer lange tijd niet benutten van deze woningen vinden wij onacceptabel en daarom hebben wij “het blauwe huis” gekraakt.

In 1980 is de heer W. Alferink eigenaar geworden van de panden Ooyse Dijk 21, 23 en 25 en heeft hij de panden sindsdien slechts enkel en sporadisch gebruikt voor passieve opslag. Dit passieve gebruik zien wij niet als het daadwerkelijk gebruik van panden als deze. Dit soort panden zijn immers om nu in te wonen en niet om leeg te staan totdat er eventuele plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze ontwikkeling zal namelijk nog jaren duren. Dit komt de buurt en het huis niet ten goede. Wij hebben van meerdere mensen en instanties, waaronder mensen uit de omgeving, vernomen dat wij niet de enigen zijn die zich frustreren en bekommeren om deze verkapte leegstand.

Alferink heeft verschillende oude panden in en rond Nijmegen in zijn bezit. Zo heeft hij ook het Geveling-pand (Ooyse Dijk 31) in zijn bezit en in 1987 had hij het plan om hier een scheepvaartmuseum te realiseren. De gemeente toonde geen interesse en het plan liep stuk. Het pand wordt tot op heden gebruikt voor opslag. Ook heeft Alferink al jarenlang het plan om aan de Ooyse Dijk 21, 23 en 25 een milieueducatiecentrum te beginnen. Wederom is dit plan nooit gerealiseerd. Hij heeft ook een groot aantal huizen in de Hezelstraat in zijn bezit en het duurde erg lang voordat deze huizen werden gerenoveerd. Gelukkig gebeurt dit nu wel. De realisatie van deze projekten duurt erg lang of komt niet van de grond. Het zijn misschien wel mooie plannen, maar het feit blijft bestaan dat goed bewoonbare huizen jarenlang blijven leegstaan, waar wij het niet mee eens zijn. In dit geval duurt de leegstand al 20 jaar!

Wij gaan met een aantal mensen wonen in dit pand. We studeren en/of werken allen en hebben een laag inkomen. De hedendaagse huren voor een huis kunnen wij niet opbrengen, maar we zijn vooral van mening dat we ons geld beter kunnen gebruiken om panden als deze naar onze eigen invulling te gebruiken. Een leegstand als deze frustreert ons dan des te meer omdat wij niet de enigen zijn die het slachtoffer worden van torenhoge huren en het geen vorm mogen geven aan je eigen leefomgeving.

Wij hopen dat jullie achter ons staan en ook graag een einde zien aan deze jarenlange leegstand. We willen jullie bij deze ook graag uitnodigen voor een praatje onder het genot van een kopje thee of koffie.

Met vriendelijke groet,

De bewoners en gebruikers van de Ooyse Dijk 21, 23 en 25

[squat!net]


Tags: