KLACHT EN RAADSVRAGEN OVER POLITIEFOTOGRAAF NIJMEGEN

  KLACHT EN RAADSVRAGEN OVER POLITIEFOTOGRAAF NIJMEGEN


KLACHT EN RAADSVRAGEN OVER POLITIEFOTOGRAAF NIJMEGEN

Politieman legitimeerde zich als persfotograaf

Bij een aantal demonstratieve acties in Nijmegen zijn in de afgelopen maanden foto’s gemaakt door de politie. Met welk doel en op grond van welke bevoegdheid dat gebeurd is, is onduidelijk. Bij één van die gelegenheden, een kraakactie, legitimeerde de betreffende politiefotograaf zich aanvankelijk als persfotograaf. Eén van de actievoerders heeft inmiddels via de Werkgroep Klachten Politieop-treden (WKP) een klacht ingediend tegen dit politieoptreden. De klacht heeft betrekking op zowel het legitimeren als persfoto-graaf, als het maken van foto’s bij bedoelde acties. Een verge-lijkbare strekking hebben schriftelijke vragen aan de burgemeester van Nijmegen door de raadsfractie van Groen-Links.

Op 9 september 2000 vond in het centrum van Nijmegen een zogeheten streetrave plaats. Die tocht werd begeleid door de politie. Door een politieman in burger zijn toen foto’s gemaakt van de actievoerders. Deze man heeft ook later, bij andere gelegenheden (zie hierna), foto’s gemaakt van actievoerders. Het is niet altijd duidelijk of de man in alle gevallen als politieman of als burger/pers-fotograaf foto’s heeft gemaakt.

Op 21 januari jl. werd een woonhuis aan de Ubbergseweg 3 door een groep mensen gekraakt. Bij die gelegenheid werden vanaf de overkant van de straat door een man foto’s gemaakt van de krakers buiten het pand. De fotograaf is door krakers aangesproken en gevraagd waarom hij foto’s maakte en wie hij was. De man toonde daarop een perskaart, uitgegeven door het Ubbergse huis-aan-huisblad De Rozet. Toen men aan bleef dringen dat men liever niet had dat de man foto’s maakte, raakte deze geagiteerd en riep hij: ‘O, wil je weten wie ik ben?’, of woorden van gelijke strekking. Vervolgens toonde hij een politie-legitimatiebewijs. Daarna ver-trok hij. Het betrof dezelfde man, als degene die bij de streetrave foto’s maakte.

Op dinsdag 30 januari jl. werd het, de dag daarvoor gekraakte, pand aan de Griftdijk-Noord 29 door de politie ontruimd. Een aantal mensen werd aangehouden op grond van art. 429sexies Sr. Bij die ontruiming was de hiervoor bedoelde -man aanwezig. Dit maal was hij in een politieuniform gekleed. Hij maakte (veel) foto’s van de krakers.

Over deze gang van zaken is de Nederlandse Vereniging voor Journalisten geïnformeerd.

[squat!net]


Tags: