Brullend Breekijzer ontruimd!!!

  Brullend Breekijzer ontruimd!!!


Met een belachelijke en geldverslindende overmacht aan politieinzet is vannacht het Brullend Breekijzer in Den Haag ontruimd na 21,5 jaar een belangrijke functie te hebben vervuld binnen de Haagse jongerencultuur. Tientallen jeeps,een waterkanon, een hoogwerker met container, speciale arrestatieteams,ME-bussen en meer dan 200 ME-ers en andere politiefunctionarissen zijn er aan te pas gekomen om twee mensen en een hond die nietsvermoedend lagen te slapen uit een pand te halen.

De halve binnenstad was afgezet en bij alle kraakpanden in de binnenstad stonden politiebusjes en ME-bussen. Op de Brouwersgracht stonden ME-linies klaar om de kennelijk verwachte sympathisanten uit De Blauwe Aanslag terug te slaan. Belachelijk. Ondanks kontakten met de wijkagent die gisteravond nog benadrukte dat het met de ontruiming zo een vaart niet zou lopen en de bewoners beloofde tijdig te waarschuwen, zodat ze hun spullen weg konden halen, is men overgegaan tot een laffe en heimelijke ontruiming. Voortdurend is de laatste jaren door de krakers van het Brullend Breekijzer gekozen voor een dialoog met de politie en dan dit.

Voor ons is dit onacceptabel, temeer omdat er ook nog eens een schriftelijke afspraak was gemaakt met het gemeentebestuur dat er niet ontruimd zou worden, zolang eigenaar De Meij niet daadwerkelijk aan de verbouwing kon beginnen. Dit was het geval aangezien de monumentenvergunning voor onbepaalde tijd is geschorst, de bouwvergunning onterecht is verleend waarvoor een voorlopige voorziening bij de rechtbank was aangevraagd en bovendien tegen het recente ontruimingsvonnis hoger beroep was ingesteld. De gemeente was op de hoogte van deze juridische acties, maar heeft de afspraken aan haar laars gelapt en verraad gepleegd.

Het spreekt voor zich dat we dit niet pikken en op gepaste wijze zullen terugslaan.

Krakers en sympathisanten van het Brullend Breekijzer en Kraakspreekuur Haaglanden. BB GAAT DOOR.

[squat!net]