Tsjechische handelsambassade in Amsterdam bezet

  Tsjechische handelsambassade in Amsterdam bezet


Vandaag 3 oktober is het kantoor van de tsjechische handelsambassade en de Tsjechische luchtvaartmaatschappij in Amsterdam bezet.

Rond 11.30 drongen zo’n 100 actievoerders het kantoor bij het Leidseplein binnen om te protesteren tegen het feit dat er nog steeds zo’n 600 activisten tegen de Wereldbank/IMF Top vast zitten in tsjechische gevangenissen en politibureau’s. Er komen steeds meer berichten over zware mishandelingen en martelingen naar buiten. Mensen mogen geen gebruik maken van hun recht op een advokaat en contact met de buitenwereld is hun ontzegd.

Het was tevens een protest tegen de president van de Wereldbank Wolfensohn die vandaag in Amsterdam een congres van de Universiteit van Amsterdam en de Vrij Universiteit bijwoont. Bij de opening van dit congres in de Lutherse Kerk werden door aktivisten leuzen gescandeerd en nepgeld rondgestrooid.

Om een mogelijk protest tegen de aanwezigheid van Wolfensohn de kop in te kunnen drukken was een overmacht aan ME, BraTra, en AE in de stad aanwezig. Ze werden er dan ook onmiddelijk bijgehaald om het bezette kantoor weer te ontruimen. Hierbij werd vooral lijdzaam verzet geboden. In totaal zijn 50-60 mensen gearresteerd en onder luid gejoel en gefluit afgevoerd naar het Hoofdbureau. Nadat de politie het gebouw weer ‘leeg’ had opgeleverd bleek het 4 bezetters gelukt te zijn om uit handen van de politie te blijven.

De arrestanten wordt lokaalvredebreuk ten laste gelegt, hetgeen uiteraard onzin is omdat de bezetters nooit gevordert zijn het pand te verlaten. De arrestaties beschouwen we dan ook als een wanhopige poging om activisten van de straat te krijgen voor zolang het verblijf van Wolfenson duurt. Dat dit onvoldoende is om de actiebereidheid te onderdrukken zoals snel zal blijken. Er zijn meer acties op komst.

Plaatjes van de demonstratie vanochtend op: http://squat.net/gallery/wolf/

Meer informatie op: http://huizen.dds.nl/~stank

[squat!net]