Dok-Bar in café Dantzig

  Dok-Bar in café Dantzig


Overzicht afgelopen akties gehouden in verband met het aktieweekeinde tegen ontruimingen is te vinden in ons nieuwsoverzicht
Nieuws van vrijdag:

In (vrij)plaats van de Kalenderpanden: Dok-Bar nu in café Dantzig

Vandaag protesteerden 50 actievoerders tegen de aankomende ontruiming van de Kalenderpanden. Om die reden verhuisden zij om 17.00u de Dok-Bar tijdelijk naar café Dantzig in de Stopera. Zij gaven speciaal gebrouwen Dok-bier weg en maakten hun ongenoegen over de ontruimingsplannen kenbaar aan de aanwezigen waaronder Amsterdamse politici. De bedrijfsleider dreigde de actievoerders met geweld te verwijderen. Het aanwezige gemeenteraadslid René Danen, AmsterdamAnders/deGroenen, steunde de actie en verklaarde namens zijn fractie tegen de ontruiming te zijn.

De Dok-Bar is het avondcafé in de Kalenderpanden. Het is een plaats waar velen voor weinig geld een biertje komen drinken. Daarnaast biedt het (actie)groepen die geld nodig hebben voor een intitiatief, de gelegenheid de financiering van dit initiatief rond te krijgen; wanneer zij een avond lang de bar bemannen, mogen zij de opbrengst van die avond hiervoor gebruiken.

Met de aankomende ontruiming van de Kalenderpanden dreigt niet alleen de Dok-Bar te verdwijnen; de Kalenderpanden huisvesten ook tal van andere activiteiten: de VOQ (een low-budget eetcafé), concerten, radiouitzendingen, poezievoordrachten, oefenruimte voor theatergezelschappen, underground-feesten en ga zo maar door; dat alles op non-commerciele low-budget-basis, zodat het voor arm en rijk toegankelijk is.

De toegevoegde waarde van deze culturele vrijplaats wordt breed gedragen in de Amsterdamse samenleving. Uit een enquête van politieke partij Amsterdam Anders/de Groenen blijkt dat 49% van de Amsterdammers tegen ontuiming van de Kalenderpanden is (27% geen mening). Zelfs burgemeester Patijn schaart zich met zijn uitspraak ‘Geen cultuur zonder subcultuur’ achter deze gedachte. Helaas handelt de gemeente niet altijd volgens haar eigen beleidslijnen. Zij heeft namelijk besloten de Kalenderpanden te verkopen aan projectontwikkelaar BAM die er luxe-appartementen in zal realiseren.

In een raadsadres dd. 14 januari 2000 roepen de bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden de gemeente op af te zien van ontruiming en spontaan ontstane vrijplaatsen te koesteren in plaats van kapot te maken. De overhaaste poging van de gemeente om de panden te ontruimen maakt het ongeloofwaardig dat de gemeente op integere wijze met bewoners en haar panden omgaat. Het raadsadres is zogenaamd kwijtgeraakt en aldus nooit behandeld. De actievoerders wilden van deze gelegenheid gebruik maken om alsnog aandacht te vestigen op de inhoud ervan.

Video van de aktie op: http://people.a2000.nl/cfernand/movies/ meer info: http://www.kalenderpanden.nl

[squat!net]