nog een recensie over ‘Een voet tussen de deur’

  nog een recensie over ‘Een voet tussen de deur’


rubriek Kort, door Pascal Cornet

een voet tussen de deur, geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999

toen in de vroege jaren zeventig berichten over krakers via de indertijd nog op het dak roterende televisieantennes onze knusse huiskamers binnedrongen, hekelden bezorgde ouders het onverantwoorde vandalisme van het langharig werkschuw tuig. Amsterdam lag toen zeer ver. anderen wisten beter: de kraakbeweging was gewoon het gevolg van woningschaarste, een overlopende emmer. toch hadden de bezorgde ouders niet helemaal ongelijk: de kraakbeweging is zowel van de tijdgeest als van een weinig hooggestemd vastgoedonbehagen het resultaat. Het krakersvuur bleef sindsdien, punk en yuppie en algehele onverschillligheid van de jaren zeventig tot negentig ten spijt, smeulen in de vorm van allerlei maatschappelijk bewogen brandjes die altijd ook verder strekten dan het huisvestingsprobleem. door het boek van Eric Duivenvoorden waart dan ook een walm van traangas en vuurtjesstook en zelfs van op weg naar de ontruiming van een of ander wederrechtelijk bezet pand aanrollende legertanks.

Duivenvoorden, thans gesubsidieerd historicus van de kraakbeweging, heeft zelf deelgenomen aan heel wat ‘aksies’. Hij haalde vergelend materiaal van de zolders van voormalige krakers (sommige van die pamfletten, affiches, brochures, foto’s en dergelijke staan in zijn boek afgedrukt). Met zijn geschiedschrijving wil Duivenvoorden deze tot op heden niet anders dan in fragmentarische vorm tot ons gekomen episode uit de sociale, politieke en culturele geschiedenis van Nederland in min of meer systematische vorm aan het nageslacht doorgeven. Geen onbelangrijke doelstelling, want de auteur maakt zich zorgen over de maatschappijbetrokkenheid van de huidige jongere generatie. Maar hij begrijpt die lauwheid wel: de druk die op jongeren -via studiestress, werkverplichting en teruggeschroefd uitkeringenbeleid – wordt uitgeoefend, laat onvoldoende ruimte voor engagement open. “Vanuit dit perspectief,” sneert Duivenvoorden, “is het regelmatig hoorbare geklaag van de hemelbestormers uit de jaren zestig over de geringe mnaatschappelijke betrokkenheid van de jongere generaties nogal misplaatst.”

uitgegeven door de Arbeidserspers, Amsterdam. 370 p. fl 39,95/ 799Bfr.

het staatsarchief: http://www.dds.nl/~stsarch

de morgen: http://www.demorgen.be/

[squat!net]