Onteigening Krusesgate 7 & 9 in Oslo?

  Onteigening Krusesgate 7 & 9 in Oslo?


voor meer achtergrondinfo over de Krusesgate, kijk op een eerder nederlandstalig bericht op: http://squat.net/nl/news/krusegate050600.html

onderstaande is ontleend aan http://wit.no/doogie/volapuk/

De sociaaldemokratische Arbeiderpartiet heeft onteigening van de gekraakte panden Kruses gate 7 & 9 geeist. Hiermee wordt voorkomen dat eigenaar ‘Selvaagbygg’ een otnruiming kan doorzetten.

Volapük, een literaire gebruikersgroep van de panden, heeft hiervoor aktief gelobbiet nadat de eigenaar elke samenwerking met de gemeente of de krakers van de hand had gewezen.

Op dit moment is er een raadsmeerderheid voor onteigening. De stemming zal plaatsvinden op 30 augustus. Volapük vindt dit een grote winst voor het noorse kulturele leven en de monumentenzorgers

[squat!net]