Bratra op de koffie bij Kalenderpanden…

  Bratra op de koffie bij Kalenderpanden…


Stel je voor, je zit buiten met een kopje koffie van de zon te genieten, en je rust wordt opeens verstoord door enkele lieden van de Amsterdamse Brand- en Traangaseenheid. Dat gebeurde enkele bewoners van de Kalenderpanden afgelopen woensdag. Leden van deze bij krakers maar al te bekende eenheid maken er de laatste maanden gewoonte van om bewoners van bedreigde panden te intimideren. Bij de bewoners van de onlangs ontruimde panden in de Swammerdambuurt vroegen enkele BRATRA-lieden zelfs of ze naar binnen mochten onm de barricaden voor de ontruiming op te meten….

We come in peace….. De Me- ers die voor hun Bratrabusje uitliepen kwamen ook bij de Kalenderpanden melden dat ze niets kwaads in de zin hebben. Ze wilden alleen even kijken hoe ze het beste bij de ontruiming binnen konden komen. Toen ze de hoek omliepen, en voor het nieuw4e terras van het infokafe CIA stonden, hoorde je ze zeggen:”Hier is dus dat cafe”.

De bewoners waren van deze provocatie in ieder geval niet gediend. Nadat de BRATRA- ers eerst met een aantal buren gesproken hadden, die ook niet van dit onaangekondigd bezoek gediend waren, werden de mannen in de blauwe overalls getracteerd op wat vuurwerk en een tiental glasflessen die als waarschuwing voor hun voeten werden gegooid. Kennelijk had men nu wel genoeg gezien, want men stapte nu in de bekende blauwe bestelbus met imperiaal en reed de buurt uit.

Bewuste provocatie? Zoals eerder vermeld is het niet de eerste keer dat ME voor kraakpanden te zien is, terwijl daar op dat ogenblik helemaal geen aanleiding voor is. Ook bij panden waarvan het helemaal nog niet zo zeker is dat die wel ontruimd gaan worden neemt het getreiter toe. Schijnbaar denkt een of een ander ziek hoofd dat krakertjes daar bang voor worden en uit angst weggaan of zo. In het geval van de Kalenderpanden is deze aktie tot criminalisering ronduit beledigend. Terwijl de Gemeente beweerd het beste met woon – werkpanden voor te hebben, en er in de Raad toegezegd is naar alternatieven te kijken, stuurt men wel alvast even de BRATRA langs. O ja de prijs voor de goedkoopste woning in de Kalenderpanden is inmiddels opgelopen tot 950.000 gulden. De eerste kankerjuppen zijn alweer van de inschrijflijst gedonderd omdat hun inkomen te laag is. Mischien een verklaring waarom de gemeente als speculant/ontwikkelaar van de Kalenderpanden nu even dreigt met zijn overbekende staatsknokploeg.

[squat!net]