Amstel 143/145

  Amstel 143/145


uit “weekblad De Echo” Editie centrum Am*dam 5 juli 2000 ————————————————— – Eigenaar stuurt sloopploeg, krakers overwegen rechtsgang – – Bewoners en eigenaar in de clinch over twee kraakpanden –

Als doorgewinterd kraker maak je heel wat mee. Wat de zes bewoners van twee naast elkaar gelegen panden aan de Amstel de afgelopen tijd hebben meegemaakt, tart echter elke beschrijving. Terwijl ze in het pand aanwezig waren, stuurde de eigenaar alvast twee een ‘sloopploeg’ langs. Onder de ogen van de verbouwereerde bewoners werden de ramen ingeslagen, de inboedel vernield en het dak deels gesloopt. Volgens hen trad de politie niet op en konden zij zelfs geen aangifte doen. De krakers willen een rechtszaak aanspannen tegen de eigenaar. Deze zegt dat de krakers hun afspraken niet zijn nagekomen en een eventuele rechtszaak glimlachend tegemoet te zien. Amstel 145, drie etages, is inmiddels al drie jaar gekraakt en Amstel 143, een van de oudste kroegen van Amsterdam, ongeveer een jaar. Volgens de bewoners stonden beide panden al jaren leeg. Anderhalf jaar geleden verkocht de eigenaar de panden. De nieuwe eigenaar spande een rechtszaak aan om de krakers uit de panden te krijgen. Die won hij. De eigenaar wil de panden slopen en herbouwen. Volgens de krakers lopen hiertegen nog procedures. De eigenaar, Gerard van Tiggelen, zegt echter dat alle inspraak- en beroepsprocedures zijn afgerond en hij het groene licht heeft gekregen. De drie etages boven het cafe werden tot april dit jaar bewoond door anti-kraakwachten. Zij kregen van de eigenaar het verzoek te vertrekken en gaven hier gehoor aan. “Vervolgens is een aantal slopers meteen begonnen met het uitslopen van deze etages,” zegt Simon, een van de bewoners. “Het zag er mooi uit hierboven, maar ze hebben alle leidingen eruit getrokken, de ramen ingeslagen en de kozijnen vernield. De puinhoop die ze hebben gemaakt is buiten proporties, zelfs het dak is nagenoeg geheel gesloopt.” – Glassplinters – Een bezoekje aan deze etages leert dat hij niet overdrijft. De vloer ligt bezaaid met glassplinters, alle ramen zijn kapot, en grote delen van muren en kozijnen weggeslagen. Ook in het dak zitten gaten. De bewoners hebben hier zo goed en zo kwaad als het kon zeil voor gespannen. “We hadden een afspraak met de krakers dat zij de panden zouden verlaten op het moment dat de sloopvergunning rond was,” verklaart eigenaar Van Tiggelen. “Dat is nu inmiddels vier maanden geleden en ze zitten er nog.” Hij spande een rechtszaak aan tegen de bewoners. Deze won hij. Vrijdag 31 maart zou het pand worden ontruimd. “Maar de politie kwam niet opdagen,” zegt Van Tiggelen. “De politie was bang omdat wij veel sympathisanten op de been hadden gebracht,” beweren de krakers. Donderdag 4 mei kwamen drie slopers van een aannemingsbedrijf langs. Zij sloegen de toiletpot op de eerste verdieping van Amstel 143 aan gruzelementen. Het gevolg laat zich raden. Het gekraakte cafe op de begane grond kwam onder water te staan. Dit had grote schade aan de audio-visuele apparatuur tot gevolg. Egbert moest vervolgens naar de kelder om de waterkraan uit te zetten. Hij gleed hierbij uit en liep twee diepe wonden op in zijn rug en moest daarvoor worden behandeld in het ziekenhuis. “De eigenaar heeft geen geduld. Hij probeert het pand eigenhandig te ontruimen. Dat kan natuurlijk niet,” zegt Egbert. De actie had een averechts effect: de bewoners kraakten drie dagen later ook de bovenliggende etages. “Tegen alle afspraken in,” aldus Van Tiggelen. “Die drie etages zijn niet officieel gekraakt want dat kan pas als er een jaar leegstand is geweest. Dat is dus niet het geval.” – Panden waarschijnlijk in oktober ontruimd – Twee weken later, donderdag 18 mei, kwam weer een ‘sloopploeg’ langs. Simon : “Een man of twintig drong het pand binnen, terwijl de meeste bewoners nog lagen te slapen. Ze hadden koevoeten bij zich en hebben ons bedreigd. Vervolgens hebben ze alle ruiten van beide panden vernield, in totaal meer dan honderd. Bovendien hebben ze de telefoon gestolen zodat wij geen vrienden of de politie konden bellen.” Een bewoner van een tegenovergelegen woonboot zocht vervolgens contact met de politie. Die kwam echter te laat, het grootste deel van de beide panden was gesloopt. De politie raadde de bewoners aan aangifte te doen. De volgende dag werd de bewoners echter meegedeeld dat dit niet mogelijk was omdat de slopers bij de eerste sommering het pand hadden verlaten. Volgens de bewoners is dit niet waar. “Terwijl de politie beneden stond, waren boven op het dak nog mensen bezig er gaten in te slaan,” zegt Egbert. “Zij gingen pas weg toen een medebewoner met een bijl het dak op ging.” De politie arresteerde de bouwvakkers niet. Wel werden twee sympathisanten aangehouden omdat zij deuken in de busjes van aannemingsbedrijf Knol hadden getrapt. Klassejustitie noemen de bewoners het. “Die knokploeg kreeg dus gewoon een vrijbrief om de boel hier kort en klein te slaan,” concludeert Simon. “Blijkbaar moet je zelf optreden. Het is aan ons te danken dat het niet is uitgelopen op een veldslag. Wij willen geen geweld.” De politie laat bij monde van Klaas Wilting weten dat er geen aangifte is opgenomen omdat de krakers weigerden hun naam op te geven. Volgens Van Tiggelen heeft de politie de zaak grondig uitgezocht maar waren er geen reden voor arrestaties. “Er zijn treiterijen over en weer geweest. Het is moeilijk aan te geven waar het precies is geescaleerd.” Van Tiggelen doelt op bedreigingen op in(?) en het aannemingsbedrijf. Bij dat laatste bedrijf zijn, toevallig of niet juist in die periode, ook verschillende diefstallen gepleegd. Deze krakers zijn zelfs bij mijn bejaarde moeder langs geweest. Iedereen voelt zich geintimideerd.” -Illegaal – Het pand was echter nog steeds niet ontruimd. Een dag later kregen de bewoners een brief van Bouw- en Woningtoezicht. Het gebouw zou op instorten staan. “Maar de eigenaar heeft het zelf laten slopen,” zegt Egbert wrang. “En dat terwijl hij niet eens een sloopvergunning heeft. Hij doet alles illegaal.” Eigenaar Van Tiggelen laat weten dat dit onzin is. “Bij een normale gang van zaken was het pand al lang gesloopt. Ze stonden al langere tijd op instorten.” De bewoners zijn hier op tegen omdat het pand, hoewel officieel geen monument, toch onderdeel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht. Volgens Van Tiggelen worden beiden panden in dezelfde stijl opnieuw gebouwd. De krakers denken erover om de eigenaar van de twee panden voor de rechter te dagen wegens huisvredebreuk, diefstal, vernieling en bovendien de immateriele schade. “Het was gewoon bruut,” zegt Egbert. “Ik wilde nog wat spullen bij elkaar zoeken, maar het glas vloog me al om de oren. De boel is kort en klein geslagen, zonder geldige reden. Dat kan toch niet zo maar ?” Volgens Van Tiggelen worden beide panden in oktober ontruimd door de ME. “Normaal gesproken was dat al gebeurd, maar vanwege het EK is het tot na de zomer uitgesteld.” Voor de zekerheid hebben de bewoners alle deuren alvast gebarricadeerd. “We laten ons niet nog een keer verrassen.”

Springstof