Gekraakt en ontruimd in Zaandam: Westzijde 211G

  Gekraakt en ontruimd in Zaandam: Westzijde 211G


Afgelopen zondag is Westzijde 211G (Zaandam) gekraakt. Het pand is nog in eigendom bij de gemeente, al had men na de kraak laten weten dat er een voorlopig koopkontrakt ligt. De politie liet weten dat zij de kraak niet zo zagen zitten omdat er geen woonbestemming op het pand zou zitten. Deze drogredenatie wordt hen hopelijk uit het hoofd gepraat. Het pand was voordat het leeg kwam te staan als woning en school in gebruik. Verder is iets dergelijks natuurlijk een zaak tussen de gemeente en de gebruikers en is ‘t niks voor de politie om zich daarmee te bemoeien. Het pand was al ruim een jaar buiten gebruik. Het zal nog zeker een jaar buiten gebruik blijven tenzij de krakers er natuurlijk blijven zitten. Ook hier maakte oom agent een rare kronkel: Het feit dat het pand verkocht zou zijn, zou reden zijn om te ontruimen. De nieuwe eigenaar had het pand immers nog geen jaar leeg laten staan! *
Op die manier zou men dus ongestraft panden jaren buiten gebruik kunnen houden door het af en toe te verkopen. Verder is een dergelijke gedachtengang ook niet in overeenstemming met de bepalingen rond het kraken; het gaat erom of en hoe lang iets buiten gebruik is, verkoop is geen vorm van gebruik en heeft hier dus geen enkele invloed op.

LAATSTE NIEUW
Zojuist is het pand ontruimd. De officier van justitie vond dat werkzaamheden in het pand vier maanden geleden genoeg reden tot ontruiming was. Verder vond hij/zij, ondanks het feit dat ie er nix mee te schaften heeft, dat er ontruimd zou mogen worden omdat het pand geen woonbestemming had.

  *

door een bizar politiek spel heeft men ooit bepaald dat ruimtes die korter dan een jaar buiten gebruik zijn ontruimd mogen worden indien ze gekraakt zouden worden. Deze wet kan helaas erg ruim en kreatief worden geinterpreteerd. Ons ontgaat de reden waarom bijvoorbeeld een woning een jaar zonder een enkele voorwaarde leeg zou mogen staan.

[squat!net]