Betreft: kraakpandontruimingen

  Betreft: kraakpandontruimingen


“Geachte mevrouw, mijnheer,

Morgen, maandag 26 juni 200, worden de bovengenoemde panden ontruimd. Deze panden zijn al sinds geruime tijd gekraakt. De ontruiming gebeurt op last van de Officier van justitie. Direkt na de ontruiming worden er door of namens de eigenaar maatregelen genomen waarmee wordt voorkomen dat de panden opnieuw worden gekraakt. De politie zal al het mogelijke doen om de actie rustig te laten verlopen. Als blijkt dat de bewoners de panden niet vrijwillig willen verlaten, dan zal de politie met de Mobiele Eenheid ontruimen. In verband hiermee za de directe omgeving van genoemde panden worden afgezet zodat verkeer, in welke vorm dan ook, geen doorgang kan vinden. Dit houdt onder andere in dat de bedrijven op maandag 26 juni niet bereikbaar zijn voor hun leveranciers. Ook kunt u uit voorzorg morgen uw auto beter niet in de buurt van genoemde panden parkeren.

Ik hoop dat u met deze brief voldoende bent ingelicht en dat de ontruiming u niet te veel ongemak bezorgt.

Met vriendelijke groet afdeling Communicatie”

gemeente amsterdam afdeling communicatie