Lawaaidemonstratie-tje in Den Bosch

  Lawaaidemonstratie-tje in Den Bosch


De bij de ontruiming van de “Rembrand” gemaakte arrestanten hebben vrijdag kunnen genieten van lawaai in hun cel. Op de oproep voor een lawaaidemo kwamen 15 mensen af. Er is bij het smerisburo lawaai gemaakt met pannen fluitjes. De demonstraten werden ongemoeid gelaten door de smeris. Een van de arrestanten is gister vrijgelaten na het geven van de naam. De arrestant zegt goed behandeld te zijn, mocht douchen en luchten wanneer ze wou, ook mocht ze roken. Er is haar medegedeeld dat ze in november moet voorkomen. De drie NN’ers worden dinsdag of woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verwachting is dat als zij hun namen niet bekend maken hun detentie wordt verlengd met 10 tot 30 dagen. De vrijgelaten arrestant heeft wel gezegd dat ze is betast door een mannelijke ME’er onder het mom van fouillering. Ze zal aangifte doen van aanranding bij de politie alsmede bij de Ombudsman. De “Rembrand” is inmiddels dichtgetimmert door de eigenaar INTERBREW N.V. en wacht een onzekere toekomst.

Wonen is een recht, Kraken gaat door!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SMERIS HOU JE HANDEN THUIS,

.