HERKRAAK TEGEN ANTI-KRAAKBELEID BURGEMEESTER d’HONDT

 

  HERKRAAK TEGEN ANTI-KRAAKBELEID BURGEMEESTER d’HONDT

 


Persbericht, Nijmegen 29 april 2000

HERKRAAK TEGEN ANTI-KRAAKBELEID BURGEMEESTER d’HONDT

WONEN BLIJFT EEN RECHT, LEEGSTAND EEN MISSTAND

Vandaag hebben wij een pand aan de Nijmeegse Burchtstraat herkraakt. Gisteren is het pand op bevel van burgemeester d’Hondt door de ME ontruimd. Ook een pand aan de Tweede Walstraat werd ontruimd. De bewoners kregen – onder dreiging van de ME – enkele tellen om uit de panden te verdwijnen.

Om te kunnen ontruimen heeft D’Hondt gebruik gemaakt van zijn vergaande bevoegdheden op grond van de Gemeentewet. De formele reden die d’Hondt geeft voor de ontruimingen is: ‘Dat het toenemende aantal kraaksituaties tot gevolg kan hebben dat er een aanzuigende werking ontstaat op de landelijke kraakbeweging, waardoor er ook vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde in Nijmegen’. Deze argumenten worden door de burgemeester niet onderbouwd en kunnen volgens ons dan ook nooit een reden zijn om mensen uit hun woning te zetten.

Door middel van de ontruimingen zou d’Hondt ‘een discussie aan willen zwengelen over kraken in Nijmegen’. Hij zou er al van uit gaan dat zijn argumenten bij de rechter geen stand zullen houden. Volgens d’Hondt zou er niet meer gekraakt hoeven worden omdat er geen woningnood meer bestaat.

Het pand aan de Tweede Walstraat stond meer dan een jaar leeg toen het gekraakt werd. Het zou volgens de eigenaar gesloopt moeten gaan worden en vervangen worden door nieuw bouw. De sloopvergunning is nog maar net aangevraagd. Bovendien is door de krakers een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiger van de eigenaar om tot een gesprek te komen. Het pand aan de Burchtstraat is één van de vele inmiddels beruchte lege woningen boven een winkel: dergelijke woningen staan leeg omdat de eigenaren meer geïnteresseerd zijn in vierkan te meters winkeloppervlak dan in bewoning. Veel (binnenstad)bewoners van Nijmegen is dergelijke leegstand een doorn in het oog. Het kraken van die woningen wordt door velen als een oplossing gezien om de druk op eigenaren groter te maken en het centrum leefbaarder.

Het kraken van panden die langer dan een jaar leegstaan is niet strafbaar. Politie en justitie hadden dan ook in beide gevallen besloten dat niet opgetreden zou worden. Een eigenaar kan een dergelijk pand wel via de rechter ontruimen, als hij daadwerkelijke plannen heeft. Burgemeester d’Hondt meent kennelijk dat hij zijn persoonlijke mening kracht bij kan zetten door middel van zijn vergaande bevoegdheden. Zelfs als de kraaksituatie niet illegaal is en valt binnen de door de wetgever gestelde grenzen. En zelfs terwijl hij zelf verwacht bakzeil te moeten halen bij de rechter.

De burgemeester van Nijmegen speelt de koning van de stad: zonder zijn optreden te laten toetsen door de rechter zet hij mensen op straat. Een staat waarin het bestuur zonder rechterlij ke controle tegen mensen optreedt is geen rechtsstaat maar een politiestaat. Een discussie start je ook niet door mensen de politie op hun dak te sturen. Van enige verstoring van de openbare orde was geen sprake. Het heeft er veel van weg dat d’Hondt de enige is die die orde wil (laten) verstoren.

KRAKEN GAAT DOOR, OOK IN NIJMEGEN!!!!

WONEN BLIJFT EEN RECHT, LEEGSTAND EEN MISSTAND!!!

STOP HET AUTORITAIRE d’HONDT-BEWIND!!!

[squat!net]

 


 

Tags: