Optocht door binnenstad van Amsterdam

  Optocht door binnenstad van Amsterdam


Vanmiddag liepen er enkele honderden mensen in optocht om hun afkeer te laten blijken van de geplande ontruiming van de Kalenderpanden aan het Entrepotdok. De bont uitgedoste stoet liep vanaf de Dam door de koopgoten van de stad naar het Leidseplein, zich weinig aantrekkend van de winderige sneeuwbuien.

De kooplustigen kregen pamfletjes in hun handen gedrukt over het doodbloeden van de stad. De meesten uit het publiek bleven totaal verbijsterd achter na de kakafonie aanschouwd en gehoord te hebben.
De stoet bestond uit ongeveer 400 mensen(volgens de politie), 7 bakfietsen en een trekker. De aktie was georganiseerd door de verschillende klups die de panden gebruiken.

De reden om door de koopgoten Kalverstraat en Leidsestraat te trekken is het protest tegen de nadruk op commercie en koperij die er in deze samenleving is, iets dat aktief gesteund wordt door de gemeente Amsterdam.

voor meer info over de Kalenderpanden en hun gebruikers: http://squat.net/entrepotdok/

[squat!net]