kraakspreekuur Groningen presenteert zichzelf in Driftig!

  kraakspreekuur Groningen presenteert zichzelf in Driftig!


Colofon De Driftig! verschijnt 10 maal per jaar in een oplage van 500 en is een uitgave van Stichting Driftige Publicaties, een Groninger kollektief ter bevordering van de verspreiding van het linkse gedachtengoed in Stad en Ommeland. Als voornaamste middel willen wij in samenwerking met gelijkgerichte organisaties laagdrempelige politieke publicaties produceren en verspreiden . De in de inhoudsopgave met een sterretje gemerkte artikelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende organisatie.

issn 1566-1776

Driftig!

Postbus 1649

9701 BP Groningen

Giro 8120388 abonnement 25,-

KRAAKSPREEKUUR IN ERE HERSTELD

Er zijn meer redenen om te kraken dan het vinden van woonruimte alleen. Kraken uit protest tegen leegstand of als protest tegen huiseigenaren die met hun panden speculeren. Kraken op zich is al een politiek statement.

Op het moment dat je een breekijzer tussen de deur zet ben je politiek bezig. Door te kraken protesteer je ook tegen het beleid van de overheid, waarin blijkbaar geen ruimte is voor genoeg betaalbare woningen. Betaalbare huisvesting zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. zolang dit niet het geval is, blijft kraken noodzakelijk. Er zijn zeker nu de huizen zo snel in prijs stijgen huiseigenaren die hun panden leeg laten staan om de waarde op te drijven of om erdure woningen voor in de plaats te zetten. Het bouwen van dure huizen moet ertoe leiden dat mensen met een hoog inkomen verhuizen naar duurdere huizen. Aangezien dit echter vaker niet dan wel het geval is, blijven een heleboel mensen met minimum-inkomens wanhopig verlegen om betaalbare woningen. aan wachtlijsten bij woningbouwverenigingen is wel te zien dat nog lang niet iedereen een betaalbaar huis gevonden heeft.

Een gekraakte woning is goedkoper dan een huurhuis. Maar dit is voor de meesten lang niet het grootste voordeel van het wonen in een gekraakt pand. Een ander voordeelis bijvoorbeeld de grotere mate van vrijheid; je hebt beschikkingt over jezelf en de ruimte die je jezelf eigen hebt gemaakt. Maar let wel: bij vrijheid horen natuurlijk ook verantwoordelijkheden. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om de buurtbewoners tegen je op te zetten door overlast te veroorzaken. Ook al omdat de politie je hiervoor kan ontruimen (Groningen is de enige stad in Nederland waar nog een niet onderuitgehaalde anti-kraak apv is. Deze schijnt echter nog nooit gebruikt te zijn, typ). Voordat je werkelijk een pand (of een stuk land of water), boot of etage gaat kraken moet je wel goed weten waar je mee bezig bent. Om je hierbij te helpen is het kraakspreekuur weer in het leven geroepen. Elke eerste en derde woensdag van de maand is dit van half acht tot half negen in de Op Drift! Bij het kraakspreekuur zijn mensen aanwezig die ervaring hebben met kraken. zij kunnen tips en advies geven als je een pand op het oog hebt of in de problemen komt. Iedereen die een pand wil kraken is welkom. Als je nog nooit iets gekraakt hebt, kun je maar beter beginnen met hulp van anderen, want dan is de kans van slagen een stuk groter. De Op Drift! is trouwens binnenkort zelf twee jaar gekraakt. Dit pand stond al jaren leeg en er werd niets mee gedaan. Op dit moment wordt er nuttig gebruik van gemaakt door een groot aantal mensen.

Dat kraken nog geen achterhaalf jaren tachtig fenomeen is, blijkt wel uit de afgelopen week: binnen Groningen werden met succes twee nieuwe panden gekraakt, die allebei als woonhuis in gebruik genomen gaan worden. Kraken gaat door!!

Tinke

Elke eerste en derde woensdag van de maand van half acht tot half negen in de Op Drift! (1e Drift/spilsluizen2)

ook nog een stukje in het blad over het ‘stelletje verkapte discoknollen in het Oude RKZ’. dit naar aanleiding van het de mond snoeren van een band die Ramones-muziek speelde omdat men liever dixo hoorde 🙂

[squat!net]