Gekraakt in Amsterdam: Ceintuurbaan 95-II/97-I

  Gekraakt in Amsterdam: Ceintuurbaan 95-II/97-I


Op zondag 12 september hebben wij beide etages gekraakt. Deze etages zijn eigendom van Naarden staete BV. deze BV is een van de vele BV’s van de broers Parree (er zijn ons 26 BV’s en vele flat cooperaties bekend) De Parree’s zijn naar ons weten al sinds halverwege de jaren tachtig actief in het wereldje van speculanten. Ze zijn eigenaar van honderden panden (als het er niet meer zijn) In Amsterdam. De etages die we afgelopen zondag hebben gekraakt stonden al tijden leeg. Sommige buren hadden het zelfs over drie jaar! Beide woningen zijn ‘Bouwrijp’ gemaakt, of wel het jargon voor uitslopen. Volgens een van de buren was er al 1 1/2e jaar geleden het plan de huizen te renoveren tot luxe huurwoningen in de prijsklasse van fl 1000.-p.m. Er zou een toezegging zijn door het stadsdeel voor een subsidie voor de renovatie van het casco. De makelaar van de huizen is Hoen zDn op De Lairessestraat 117 in Amsterdam. Tot nu toe heeft noch de eigenaar noch de makelaar aangifte gedaan bij de smeris. We zijn er nu achter dat het verhaal over de bouwvergunning en de subsidie niet klopt, er is zelfs geen bouwvergunning aangevraagd. Wel is het stadsdeel bezig met de ontwikkeling van een plan over de hoek Ceintuurbaan/F Bolstraat, maar inhoudelijke gegevens over dit plan worden pas over 1 a 2 maanden bekend. Natuurlijk zijn we volop aan het speculeren over de inhoud van dit plan, want ons vermoeden is natuurlijk dat we zullen moeten wijken voor de Noord/Zuidlijn. al jaren wordt er gewaarschuwd dat de hoge piefen uit hun nek kletsen als ze zeggen dat er geen panden gesloopt hoeven te worden voor de komst van de metro, maar nu begint ook de gemeente toe te geven dat er toch panden plat moeten voor de bouw van de tunnel en de stations. Het is bekend dat de andere hoek Ceintuur/ Bolstraat (de ABN-AmRo) plat gaat voor de bouw van een van de stations en eigenlijk verwachten we nu dat ook onze hoek misschien plat zal worden gegooid. Dit zal pas over een maand bekend gaan worden. Waarschijnlijk wordt het dan ook wat duidelijker welke toekomst de pandjes hebben.

Iedereen die bij de kraak was, bedankt!

En iedereen die meer weet over de broers Parree of over het plan met ‘onze’ hoek, laat het ons weten!

Gegroet,

De bewoner(sters) van de Ceintuurbaan 95-I en 97-II

[squat!net]