Entrepotdok verliest belangrijke procedure

  Entrepotdok verliest belangrijke procedure


OP 28 september deed de Arrondissementsrechter te Amsterdam uitspraak in de monumentenprocedure rond het Entrepotdok. De projektontwikkelaar Aquartis BV, een gezamenlijke onderneming van de BAM en de Heijmans groep, had tot opheffing van de schorsende werking gevraagd.

De projektontwikkelaar wil in de monumentale panden 47 luxe appartementen gaan bouwen die tussen de 700.000,- en de 1.000.000,- kosten. Voor de bouw van de appartementen heeft men een bouwplan ingediend waarbij een derde van het monumentale gebouw gesloopt moet gaan worden. Tegen de vergunning tot slopen van groten delen van het pand dat een beschermd rijksmonument is hadden de bewoners bezwaar gemaakt.

De rechter heeft alle bezwaren die door de bewoners tegen de plannen, en het slopen van het pand aangevoerd zijn terzijde gelegd, en hun beroep ongegrond verklaart. Bovendien werd de schorschende werking opgeheven. Rechtster H.Troostwijk vond dat de belangen van Aquartis Bv. een zwaarder gewicht dienden te worden toegekend dan de belangen van de bewoners. Het besluit van de gemeente om tot sloop van het rijksmonument over te gaan vond zij op zorgvuldige wijze genomen, hoewel de gemeente miljoenen winst op dit projekt maakt, en de architekt van de bouwplannen lid van de monumentencommissie was die over de plannen heeft geadviseerd.

De beslissing heeft tot gevolg dat er binnen twee weken een bouwvergunning voor het Entrepotdok moet worden afgegeven. Daarmee is een projekt waar 20 mensen wonen en werken, met ontruiming bedreigd.

De bewoners beraden zich nog op de nader te nemen stappen. Raadpleeg squat.net voor de laatste informatie!!!!!

Dokachtergronden: Dok op squat.net of Dok op dds

[squat!net]