Dikke Daan op valse gronden ontruimd

  Dikke Daan op valse gronden ontruimd


Hieronder brief huurdersvereniging de Pijp aan de gemeente mbt. tot ontruiming dikke daan op 13-7 en hun uiterst gezochtte antwoord. Hoewel ME en Bratra zich op het museumsplein aan het voorbereiden waren op een ontruiming, er vanuit het pand niets gebeurde, is toch ‘het gooien van stenen vanuit het pand’ de reden om binnen te treden op zoek naar daders. Dat er vanuit het pand niet met stenen is gegooid, zal Patijn worst wezen, hij heeft namelijk geen andere gronden voor ontruiming meer.

++++++++++ Brief1 Burgemeester Patijn t.a.v. I van Brenk

betreft: ontruiming D Stalpertstraat 28-34 (even nummers)

Geachte mijnheer Patijn, mevrouw van Brenk,

Afgelopen dinsdag zijn de woningen in het pand de Dikke Daan, gelegen aan de Daniel Stalpertstraat 28-34 (even nummers) opnieuw gekraakt. Opnieuw is het pand met groot machtsvertoon en een confrontatie ontruimd. Het had, mede gezien de geschiedenis, meer in de rede gelegen om tot een overlegsituatie te komen. Helaas heeft u opnieuw een kans gemist. Graag vernemen wij van u op welke rechtsgrond de woningen zijn ontruimd. De zogenoemde anti-kraaktermijn van drie maanden, die in het gerechtelijk vonnis dat ten grondslag lag aan eerdere ontruimingen was gesteld, is inmiddels lang verstreken. Het is ons onduidelijk op welke gronden de woningen zijn ontruimd. Gezien de nog lopende rechtzaken bevreemdt het ons dat zomaar tot een ontruiming is overgegaan. Op AT5 is te horen dat de politie voor een aantal, dus niet alle, woningen sommeert om die te verlaten, hetgeen ons sterkt in het idee dat niet zorgvuldig is gehandeld. Graag zouden wij van u het volgende willen weten:

1. Welke woningen zijn opnieuw gekraakt geweest?

2. Op welke rechtsgrond zijn welke woningen ontruimd en op last van wie?

3. Waarom is niet gewacht met een eventuele ontruiming om tot een vreedzame oplossing te komen?

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk schriftelijk antwoord.

Hoogachtend E. Verstege (voorzitter) +++++++++++++++++++= Het antwoord:

Aan: huurdersvereniging de Pijp

Geachte heer Verstege,

Naar aanleiding van uw brief het volgende:

vraag 1. niet bekend

vraag 2. De woningen zijn niet ontruimd. De politie is het pand op justitiele gronden binnengetreden, ter aanhouding van verdachten die met stenen uit het pand aan het gooien waren. Toen de politie binnen was hadden alle verdachten het pand aan de achterzijde verlaten.

Vraag 3. Nvt.

met vriendelijk groeten, ine van brenk

einde brief 2 +++++++++++++

squamb