Aktie tegen City projekt in Utrecht

  Aktie tegen City projekt in Utrecht


PERSBERICHT 13-11-1999

GroenFront! voert actie tegen Utrecht City Project

Vanochtend vroeg hebben activisten van de linksradicale actiebeweging GroenFront! een spandoek gehangen aan de bouwkraan bij het Utrechtse stadshuis. Op het spandoek staat UCP NEE. GroenFront! wil hiermee het startsein geven voor acties tegen het Utrecht Centrum Project en vooral de aanleg van de Verlengde Spoorlaan. Net als bij andere grote bouwprojecten is ook hier weer het grootste gedeelte van de bevolking tegen en wordt ook hier weer niet geluisterd door de politiek.

GroenFront!-actievoerders zijn van mening dat megalomane plannen van projectontwikkelaars en de Gemeente Utrecht veel autoverkeer zullen aantrekken. De plannen zijn bedoeld om de voordelen van Utrecht CS als grootste openbaarvervoerknoopunt van Nederland uit te buiten. De harde eis van de projectontwikkelaars omtrent de Verlengde Spoorlaan wijzen er echter op dat de projectontwikkelaars inzetten op andere ontwikkelingen. Bovendien zullen de plannen leiden tot een versnelde verbreding van de A2, een verdere ramp voor het milieu.

Daarnaast steekt het dat de plannen o.a. de sloop van de Kop van Lombok behelzen. Weer gaan grote kantoren boven sociale huurwoningen. Dit terwijl de gigantische open ruimte boven het spoor onbenut blijft. Bouwen boven het spoor zou betekenen dat veel van de woningen in het UCPgebied kunnen blijven staan terwijl ook de geplande uitbreiding kan plaats vinden.

GroenFront! is een radicale antikapitalistische beweging die inzet op compromisloze en directe acties zonder geweld tegen personen. Op dit moment voert GroenFront! verder actie tegen aanleg van de Betuwelijn, een ander megalomaan project ten koste van natuur en bevolking. Op het trace zijn negen panden gekraakt. Eerder voerde GroenFront! actie tegen uitbreiding van Schiphol, de A2 (de driedaagse kraanbezetting op de Lekbrug) en de Amsterdamse Afrikahaven. GroenFront! maakt deel uit van het internationale actienetwerk EarthFirst!, vooral bekend van tunnels en boomhutten in Engeland.

———————————- De actievoerders zijn vandaag te bereiken op 06-23780953 of 06-20240317. Email (doordeweeks): groenfr [at] dds [dot] nl. Internet: http://huizen.dds.nl/~groenfr

groenfront


Tags: