Zwolle: Gemeente in de fout door school huis te noemen

ZWOLLE – 24 JUNI 2002 – De aanduiding huis in plaats van school voor de Oude Ambachtsschool aan de Mimosastraat in een inspraakadvertentie van de gemeente heeft kwaad bloed gezet.

De krakers die sinds 1996 de school gebruiken, beschuldigen de gemeente van burgerlijke misleiding en niet te toleren smokkelgedrag. Op 12 juni stond in de gemeentelijke uitgave Baliekluiver een aanvraag voor vrijstelling van het bestemmingsplan Assendorp-Pierik. Ten behoeve van het vernieuwen van een huis op het perceel Mimosastraat 1, aldus de tekst. Tot en met woensdag kan bezwaar worden gemaakt tegen de voorgenomen verbouwing. Mimosatraat 1, dat is de Oude Ambachtsschool. Al lange tijd niet meer als school in gebruik, maar toch zeker geen woonhuis. Het beheerscollectief van het kolossale, gekraakte pand, maar ook buurtbewoners zijn onaangenaam getroffen door de fout van de gemeente. Volgens het beheerscollectief heeft de gemeente de school met opzet als huis aangeduid: ‘De gemeente probeert onder deze vaagheden er binnen twee weken een bouwvergunning door te duwen‘. Afgelopen woensdag verscheen een nieuwe aankondiging in Baliekluiver, waarin de aanduiding ‘huis‘ is veranderd in ‘school‘. Wie daardoor pas door heeft gekregen dat het om de Oude Ambachtsschool gaat en bezwaren heeft, moet dus haast maken. De gesprekken tussen eigenaar en gemeente over de toekomst van de school bevinden zich in een vergevorderd stadium en worden binnenkort afgerond, liet wethouder Jaap Hagedoorn vorige week weten.