Kraak Maliesingel 77

  Kraak Maliesingel 77


Kraakbrief Maliesingel 77 (een “speciaal bijgespijkerde ingekorte” versie) :

Utrecht, 08-09-2000 Aan de dienstdoende Officier van Justitie, Vandaag hebben wij het pand gelegen bij de Maliesingel 77 gekraakt Het pand is het voormalig “zustershuisje”, en werd vroeger bewoond door verplegend personeel van het verpleeghuis. Dit pand, het pand aan de Maliesingel 77 en de bijbehorende grond zijn eigendom van de “Katholieke Caritas Instelling de stad Utrecht”. Het pand maakt dus deel uit van een groter complex, ook met het adres Maliesingel 77. Het pand dat wij gekraakt hebben staat echter los van de rest van de bebouwing. Via een hek aan de straat (Maliesingel), waar wij doorheen kunnen, loopt er een pad naar het pand. Het pand heeft dus in alle opzichten een eigen toegang, al dan niet via het recht van overpad. Het pand dat wij hebben gekraakt werd reeds op vier november 1999 gekraakt. Toen volgde al snel een negatieve uitspraak, omdat het pand tot 1 september 1999 voor opslag gebruikt zou zijn. Deze informatie staat in het kraakrapport wat destijds is opgemaakt. Wij hebben zeer sterke twijfels bij deze “opslag”, zeker omdat het pand volgens buren, die er pal achter wonen, reeds jaren leeg staat en staat te verkrotten. En dat terwijl het hier om een monumentaal pand gaat! Maar zelfs met de (in onze ogen) onjuiste informatie (uit het kraakrapport) als uitgangspunt, staat het pand nu ruim een jaar leeg. Dat deze leegstand uitzichtloos is wordt ten eerste bevestigd door het ontbreken van bouw- en sloopvergunningen of aanvragen daartoe. Bovendien wordt het niet gekraakte pand aan de Maliesingel bewoond door een zevental antikrakers van de H.O.D. Antikrakers worden meestal in gebouwen geplaatst die lang leeg blijven staan, zodat deze panden door “bewoning” van antikrakers niet gekraakt worden. De H.O.D. is op dit moment beheerder van het complex. In een schrijven naar aanleiding van de eerste kraak, stellen zij onder andere dat het gekraakte pand een “tuinhuisje” is, enkel via het hoofdgebouw te bereiken is en dat er binnen drie maanden (na vier november) een bouwvergunning zou worden ingediend wat zou moeten leiden tot verbouwing in “medio 2000”. De huidige situatie laat zien dat deze uitspraken totaal onjuist zijn. Wij zien ons om verschillende redenen gerechtvaardigd dit pand te kraken. Zo is het onder andere een monumentaal pand, dat verder zal verwaarlozen als er niet ingegrepen wordt. Dit wordt door verschillende buurtbewoners ondersteund, die het pand als een waardevolle aanvulling van de leefomgeving zien. Het is aardig daarbij te vermelden dat het idee tot de kraak van buurtbewoners zelf kwam. Een andere reden is dat wij allemaal op zoek waren naar zelfstandige woonruimte, die in deze tijd van woningnood zeer schaars is. Het is natuurlijk zeer vreemd dat een woning zo lang onbenut blijft bij een hoge vraag naar woonruimte. Reden te meer om dat wel te benutten en zo de betreffende eigenaar met de neus op de feiten te drukken. Op deze manier lossen we dus een stukje van de woningnood op. Deze heerst vooral onder studenten, wat wij ook zijn, die vaak geen kamer kunnen krijgen of daar absurd hoge huur voor betalen. Wij zagen in de kraak de enige uitweg om ons te voorzien van de zelfstandige woonruimte waar ieder volwassen mens recht op heeft. Wij hopen dat ook justitie daar respect voor heeft en ons in vrede zal laten. Gezien de feitelijke situatie zien wij uw uitspraak met vertrouwen tegemoet. Mocht U desondanks tot een negatieve beslissing komen dan vragen wij U om te wachten met ontruiming: in dat geval zullen wij namelijk een kort geding aanspannen tegen de staat welke U vertegenwoordigt. In Amsterdam in het de gewoonte om in dergelijke gevallen te wachten met ontruiming en ook de Nationale Ombudsman heeft zich uitgesproken voor het afwachten van dergelijke kort gedingen.

springstof