Den Haag: Woonactiedagen, oproep voor participatie!

Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag woon actiedagen plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het uitverkopen van de stad en gentrificatie. Gedurende de twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood.

De afgelopen jaren is de stad een sociaal strijdtoneel geworden. Woningen en de openbare ruimte staan steeds meer onder de directie van het kapitaal. De stad wordt omgevormd tot een winstmodel, een nieuw apparaat om welvaart te accumuleren voor een selecte groep. Dit heeft drastische gevolgen voor velen van ons. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op, de huur is al veel te duur en de politieke onwil om het probleem aan te pakken is verstikkend. In de binnenstad wordt de ene loft na de andere gerenoveerd en dure vrije sector woningen gebouwd. De hippe koffietentjes en hun terrassen verspreiden zich als een olievlek over de stad. We willen geen stad voor enkel consumptie, maar om er te kunnen leven!

Gepaard aan genrificatie spant het net van statelijke controle in openbare ruimtes zich aan. Terwijl we gedwongen worden om steeds meer huur te betalen voor steeds kleinere woningen, worden we op straat ook niet met rust gelaten. Op straat hangen maakt je bij voorbaat verdacht en word je uiteengedreven wegens samenscholing. Alleen een park of sportveldje blijft voorlopig toegankelijk maar wel onder toeziend oog van camera’s. Onze leefruimtes krimpen, dit is niet meer te pikken!

Laten we daarom 31 juli en 1 augustus actie nemen tegen de uitverkoop van onze steden, van onze woningen en onze levens. We nodigen iedereen uit om in Den Haag, het hol van de leeuw, te strijden voor het recht op wonen en de stad!

Woonactiedagen 2020
Den Haag, Nederland
woonopstanddenhaag [at] riseup [dot] net
https://woonactiedagen.wordpress.com


Slaapplekken

Tijdens de actiedagen faciliteren we ook slapplekken voor mensen die van buiten de stad of Nederland komen. Slaapplekken zullen vanaf de avond van 30 juli tot de ochtend van 2 augustus beschikbaar zijn. Mocht je behoefte hebben aan slaapplekken stuur dan een mail naar woonopstanddenhaag [at] riseup [dot] net en zet [Slaapplekken] in de onderwerp balk.
Meld je dan aan onder een naam (je mag zelf kiezen) voor jezelf of je affiniteitsgroep en vermeld hoeveel slaapplekken je nodig hebt.

Infopunt

Tijdens de actiedagen zal er een infopunt zijn in de stad. Bij dit infopunt kun je terecht voor zowel informatie over de actiedagen als over de infrastructuur. Het infopunt zal ook een telefonische infolijn beheren. Deze zal gedurende de twee dagen actie al het nieuws door berichten aan diegenen die zich hebben aangemeld bij de infolijn. Ook kan het infopunt je doorverwijzen naar andere locaties zoals slaapplekken, eten tijdens de actiedagen en waar je een mogelijke actie kan voorbereiden met je affiniteitsgroep.
Het infopunt zal ook de communicatie met de pers beheren. De persberichten en statements van acties tijdens de actiedagen zullen via het inforpunt worden doorgestuurd naar media-outlets via een perslijst. Organiseer je zelf een actie en wil je een persbericht versturen? Stuur je persbericht dan simpelweg naar het infopunt!

Bereikbaarheid & Toegankelijkheid

Het adres, de bereikbaarheid en toegankelijkheid zullen in de aanloop van de actiedagen bekend worden gemaakt.


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bron: https://woonactiedagen.wordpress.com/2020/07/03/oproep/