Amsterdam: Persbericht Wij Zijn Hier Rudolf Dieselstraat

Vandaag heeft een extreem-rechtse organisatie genaamd Identitair Verzet – puur om te provoceren – een huis in bezit genomen in de Rudolf Dieselstraat. Zij hebben de intentie om dit te doen al een paar dagen geleden bekend gemaakt op hun website. Wij zijn hier erg door geschrokken en vinden het volledig onacceptabel. Wij zoeken immers woonruimte en een manier om te overleven, terwijl deze groep duidelijk zoekt naar conflict.

Twee weken geleden werd er onze banner op de kerk aan de James Wattstraat in brand gestoken door Peter van Vliet, een lid van Identitair Verzet. De volgende ochtend kwam Van Vliet naar de
Rudolf Dieselstraat om hier opnieuw een banner te proberen te verbranden. Wij hebben de politie gebeld om de zaak te regelen maar deze koos ervoor Van Vliet niet te arresteren. Ondanks bewijs dat hij de banner in brand stak, en ook terwijl de politie hem ‘heterdaad’ betrapte op het dak van ons kantoor wilde de politie de situatie “niet laten escaleren,” en lieten ze de brandstichter weglopen.

Vervolgens, een week later, kwam Identitair Verzet met een groep mensen opnieuw naar de James Wattstraat. Ze klommen op het dak van de kerk en schreeuwden racistische en haatdragende leuzen. Ook hier kwam de politie op af, en ook hier hebben ze geen actie ondernomen. Ze zijn van het dak geëscorteerd en vervolgens heengezonden.

Datzelfde weekend kwamen twee andere extreem-rechtse clubjes de buurt bezoeken. Voorpost, die naar hun zeggen “een voorverkenning” deed, en Pegida. Die laatste heeft onder politiebegeleiding door de wijk mogen lopen en is op hun beurt ook met rust gelaten door de politie.

Uiteindelijk is er vanochtend dus een pand gekraakt door mensen die claimen dat kraken illegaal is. Wij waren waakzaam vannacht en hebben geen enkel geluid gehoord. Het vermoeden is dan ook sterk dat Identitair Verzet via hun “sympathisant bij de gemeente” of via Ymere een sleutel hebben verkregen. Ze hebben namelijk onder toeziend oog van zowel de gemeente als Ymere deze kraak gepland en uitgevoerd.

Wij willen benadrukken dat deze buurt geen politiek strijdtoneel zou moeten zijn en het vanwege de media en politiek dit wel is geworden. Het tekort aan daadkracht van de politie en gemeente vinden wij stuitend. Wij herhalen hierbij dat wij niet naar Nederland, naar Amsterdam, of naar de Rudolf
Dieselstraat zijn gekomen om problemen te veroorzaken. Het moge inmiddels duidelijk zijn waarom we dan wel hier zijn. Maar deze groepen extreem(gevaarlijk)-rechts zijn wel degelijk uit om problemen te veroorzaken. Tegen ons en tegen de buurtbewoners die ook absoluut niet zitten te wachten op de komst van deze nieuwe nazi’s.

Wij Zijn Hier
http://wijzijnhier.org/