Den Haag: Spui 275A/277 in de haagse binnenstad gekraakt

201704_Den Haag_Spui_275_277_gekraaktVandaag 24/04/2017, hebben wij de panden aan Spui 275A/277 na jarenlange leegstand weer in gebruik genomen.

Wij hebben besloten tot de daad van kraken over te gaan omdat wij als inwoners van Den Haag het onacceptabel vinden dat er in tijden van woningnood er diverse panden in Den Haag leeg staan ten behoeve van mogelijk speculatieve winst van de eigenaren. Een stad is er voor de inwoners van de omgeving en niet voor het winstbejag van kapitaalkrachtige elementen. “Dat kraken sinds oktober 2010 gecriminaliseerd is zegt ons niks” aldus een van de krakers, “het middel kraken mag dan wel illegaal zijn, ons inziens is het een legitiem actiemiddel wat voor direct resultaat zorgt, het bestrijd leegstand en voorziet in woonruimte”.

De laatst bekende plannen voor de panden gelegen aan Spui 275A/277 is dat het gesloopt zou worden opdat er een hotel gerealiseerd kan worden in plaats van het te renoveren naar betaalbare woonruimtes in een steeds verder gentrificeërende stad. Hieruit blijkt wederom dat het de eigenaren om winst te doen is waarbij het maatschappelijk belang het onderspit delft. Waar de gemiddelde Hagenees jarenlang op een wachtlijst moet staan voor een betaalbare woonruimte in aanmerking te komen; worden speculatieve eigenaren geen strobreedte in de weg gelegd om hun winsten na te streven.

Wij achten het onacceptabel dat er leegstand blijft voortbestaan terwijl er mensen zijn die naarstig op zoek zijn naar ruimte om in hun primaire behoeftes te voorzien, te weten woonruimte.

Wij zijn doelbewust overgegaan tot de daad om de panden te betreden en zodoende een oplossing te creëren voor onze eigen precaire situatie maar ook om de systematische problematiek omtrent woningnood en leegstand zichtbaar te maken.

Opdat we geen Haagse binnenstad met alleen maar kâwhe kak willen!
Tegen speculatieve winst en bouw van hotels voor rijke toeristen!
Betaalbare woonruimte voor Hagenezen in de binnenstad!
KRAKEN GAAT DOOR!

Bron: https://www.indymedia.nl/node/39923