Amsterdam: Pand aan de Singel gekraakt

20170319_Singel_356_AmsterdamVanmiddag is er een pand gekraakt aan de Singel 356 in Amsterdam. Dit grachtenpand, een rijksmonument, werd in 2014 voor het laatst verkocht aan een Britse hedgefundbankier die in Zwitserland verblijft. Voorafgaand aan deze verkoop was het pand al enkele jaren onbewoond, waarin omgevingsvergunningen werden afgewezen en enkel kleine werkzaamheden door een tegenwoordig failliet aannemersbureau plaats hebben gevonden. Na de verkoop van het gebouw is de huidige eigenaar in de voetstappen van zijn voorganger getreden; ook hij laat het gebouw leegstaan.

Zoals het gros van dergelijke Amsterdamse grachtenpanden is het pand tot monument verklaard. Normaal gezien wordt een dergelijke verklaring afgegeven aan belangwekkende structuren en gebouwen om de historische architecturale waarde van een gebied te waarborgen. Toekomstplannen voor dit monument zijn tot op heden niet helder. Wij zijn van mening dat monumentale gebouwen zoals deze niet leeg zouden moeten staan om uiteindelijk te verrotten – zeker niet als de redenen hierachter een bepaalde vorm van speculatie zouden kunnen zijn. Als groep zijn wij dan ook van plan om op dit gebouw te letten, iets waar de huidige steenrijke eigenaar blijkbaar niet zoveel om geeft.

De voortdurende huisvestingscrisis in Amsterdam toont geen tekenen van verbetering in de nabije toekomst. Het woningtekort dat wij waarnemen, wordt gedreven door stijgende prijzen in zowel onroerend goed als huurwoningen. Tegelijkertijd worden meer en meer sociale huurwoningen in de vrije sector verhuurd of zelfs verkocht, terwijl er nauwelijks woningen toegevoegd worden aan de sociale woningvoorraad. Dit in aanmerking nemend is het niet vreemd dat wachtlijsten voor een sociale huurwoning uit de pan zijn gerezen – gemiddeld 15-20 jaar in de stad.

Dit scenario heeft ertoe geleid dat veel van de inwoners van de stad naar buiten worden gedwongen in de zoektocht naar betaalbare alternatieven, naar de buitenwijken of zelf verder weg. Uiteraard is dit geen gepaste optie voor iedereen, en daarnaast zouden inwoners niet gedwongen moeten worden de stad te verlaten. In toenemende mate bevinden mensen zich in precaire woonomstandigheden (zoals tijdelijke huurcontracten, antikraak, illegale onderhuur, couchsurfen), omdat ze geen alternatief meer hebben. In recente ontwikkelingen werd beweerd dat de doelgroep waarin wij zouden vallen bediend zou worden, terwijl er enkel een eveneens onacceptabele overeenkomsten uit zouden komen – zoals de studio’s in het North Orleans-complex waarin met 1050-1250 euro excl. per maand zou betalen, met een opklapbed.

Er is echter geen tekort, maar een overschot aan leeg onroerend goed in de stad. De oorzaken hiervoor variëren uiteraard, we kunnen echter wel een aantal terugkerende thema’s identificeren:

Enerzijds wordt het AirBNB-concept op grote schaal misbruikt in Amsterdam. Panden die geschikt zijn voor bewoning worden in plaats daarvan enkel voor dit doel gebruikt, waarbij de hiermee verdiende winst zelden terugkomt in de gemeenschap zelf.

Anderzijds is een groot aantal objecten in bezit van (buitenlandse) investeerders – waarvan vele voor jaren leegstaan. Het gebouw aan de Singel valt ook in deze categorie, en gezien het enorme woningtekort in Amsterdam zouden dit soort gebouwen een goede stap in de richting kunnen vormen in het oplossen van deze crisis..

Wij vinden dat in het huidige klimaat gebouwen zoals deze niet leeg horen te staan om te verrotten. We hebben dit pand gekraakt met als doel bewoning en het toevoegen van waarde aan de plaatselijke gemeenschap.

Huizen voor mensen, niet speculatie!

Indymedia https://www.indymedia.nl/node/38934