Amsterdam: We Are Here, voormalige Stadsdeelkantoor gekraakt

StadsdeelkantoorDe vluchtelingen van het Vluchtgebouw/Vluchtloods hebben een nieuw pand in gebruik genomen. Het adres is Pieter Calandlaan 1. Het pand in Amsterdam Noord was te klein voor de grote groep die afkomstig was van het groters Vluchtgebouw aan de Jan Tooropstraat en bovendien tijdelijk. Het nieuwe pand is sinds vorig jaar leeg achter gelaten en heeft het stadsdeelkantoor destijds gehuisvest.

PERSBERICHT: Wij Zijn Hier kraakt nieuw pand

80 vluchtelingen van We Are Here hebben een nieuw pand gekraakt, het voormalige Stadsdeelkantoor van Nieuw West, Pieter Callandlaan 1. Het gebouw staat sinds een jaar leeg.

Deze vluchtelingen hebben tot vorige week in het gekraakte ‘Vluchtgebouw’ gewoond op de Jan Tooropstraat in Amsterdam West. Dat pand moesten zij na 9 maanden verlaten. De afgelopen week hebben zij doorgebracht in een loods in Amsterdam Noord, op uitnodiging van Schram filmstudio’s.

20150604_Amsterdam_We_Are_Here_voormalige_Stadsdeelkantoor_gekraaktDe vluchtelingen van We Are Here worden gedwongen opnieuw te kraken, omdat ze geen ander onderkomen hebben.De groep, in totaal ruim 200 mannen en vrouwen, voert sinds september 2012 actie om aandacht te vragen voor hun situatie: zij zijn gevlucht voor oorlog en geweld uit o.a.Somalie, Sudan, Ethiopie, Eritrea, Congo, Liberia en Burundi. Echter, hun asielverzoek is afgewezen -vaak omdat ze geen identiteitspapieren bezitten – en zij zijn op straat gezet. Zij kunnen niet terug naar hun land van herkomst, maar mogen ook niet in Nederland blijven. De overheid negeert dit probleem en meent door een paar weken nachtopvang aan te bieden, zich er van af te kunnen maken. De overheid, landelijk en lokaal, moet een oplossing vinden voor de problemen waar ongedocumenteerde vluchtelingen mee worstelen, omdat zij niet terug KUNNEN naar hun land van herkomst:

1. herzien van het ‘buiten schuld criterium’ in de asielprocedure, waardoor vluchtelingen die niet terug kunnen een verblijfsvergunning kunnen verkrijgen.
2. verblijfsvergunning voor vluchtelingen die in detentie hebben gezeten en niet uitgezet KUNNEN worden.
3. stoppen met het op straat zetten uit AZC’s van mensen die zijn afgewezen.
4. een MENSELIJK ASIELBELEID dat niet alleen gaat over het ‘bewijzen’ van je identiteit, maar dat opvang geeft aan vluchtelingen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging.

Wij Zijn Hier http://wijzijnhier.org/

bron: https://www.indymedia.nl/node/28298

http://wijzijnhier.org/uncategorized/wzh-kraakt-nieuw-pand/