Den Haag: De Vloek zet strijd door tegen veryupping van de haven!

Met minder dan een maand tot de door de gemeente gestelde ontruimingsdatum van 1 april a.s., zijn de bouwplannen op de Hellingweg en de toekomst van culturele vrijplaats De Vloek nog volstrekt onduidelijk.

De Vloek is nu al 12 jaar een begrip in de Scheveningse haven en geeft ruimte aan onder andere sociale initiatieven zonder winstoogmerk, gedragen door vrijwilligers, kleinschalige bedrijvigheid en biedt vrije ruimte aan iedereen.

Plannen Topzeilcentrum moeten van tafel.
Al ruim zeven maanden voert vrijplaats De Vloek campagne tegen de bouwplannen van een Topzeilcentrum op de plek van De Vloek. Vanaf het begin van de actiecampagne heeft De Vloek met goed onderbouwde argumenten laten zien dat er totaal geen behoefte is aan dit nieuwe zeilcentrum. In de straat bij De Vloek staat sinds 5 jaar al een Nautisch Centrum dat vanaf de oplevering grotendeels leegt staat. Ook de afgelopen maanden is de leegstand alleen maar toegenomen wat nog eens benadrukt dat er geen behoefte is aan dit prestige project.

Nadat de gemeente werd gedwongen de ontruiming van De Vloek met drie maanden op te schorten omdat er delen van het bouwproject uitvielen is er over de ontwikkelingen van het project geen nieuws meer naar buiten gekomen. Toch houdt de gemeente vast aan de ontruimingsdatum van 1 april. Terwijl De Vloek in de onderhandelingen steeds heeft geprobeerd om de vrijplaats te behouden voor Den Haag, heeft de gemeente zich enkel bekommerd over het leeg opleveren van het pand op 1 april a.s. zodat het gesloopt kan worden. Deze gang van zaken gaat volgens ons in verkeerde volgorde. De gemeente wil eerst De Vloek de nek omdraaien om vervolgens maar te kijken waar het schip strandt wat betreft de bouw van het Topzeilcentrum.

De Vloek is de gehele campagne duidelijk geweest, voorop staat dat de schimmige bouwplannen van tafel moeten en De Vloek op de huidige locatie behouden moet blijven. Nu er niet meer duidelijkheid lijkt te komen over de bouwplannen zetten wij de actiecampagne onverminderd voort. De kans is aanzienlijk dat er anders ontruimd en gesloopt gaat worden voor leegstand of braakliggend terrein zoals het ook bij De Blauwe Aanslag is gegaan. Dit vinden wij onacceptabel.

Moeizame onderhandelingen met gemeente.
Mochten de bouwplannen toch concreet worden en De Vloek zich genoodzaakt zien te moeten vertrekken, heeft de gemeente in de commissiebrief van 14 oktober 2014 (RIS:276880) ook aangegeven het belang van De Vloek in te zien en zegt zich in te spannen voor een alternatieve locatie. Maar ook hier verloopt het contact met de gemeente moeizaam.

De Vloek is gedurende de gehele onderhandelingsperiode een constructieve gesprekspartner geweest en heeft serieus naar de verschillende opties gekeken. Net op het moment dat de onderhandelingen vorm kregen, werden reële opties tot tweemaal toe door de gemeente teruggetrokken. Zonder enige opgaaf van reden of door onvolledige informatie over het bestemmingsplan. Hierdoor werden weken van onderhandelen teniet gedaan, en is er dus vertraging opgelopen. Inmiddels wordt op ons voorstel om in gesprek te blijven, mede gelet op het feit dat de tijd dringt, door de gemeente niet meer gereageerd. Hierdoor wordt hun deadline van 1 april nog onrealistischer.

‘Wij laten ons niet de mond snoeren doordat de gemeente ons zogenaamd een vervangende locatie voor houdt. Laat de gemeente eerst maar eens duidelijkheid geven over hoe ver de realisatie van het Topzeilcentrum nu echt is.’ Aldus Kwinten Keesmaat woordvoerder van De Vloek.

Demonstratie
Nog steeds zijn wij van mening dat de plannen voor een nieuw Topzeilcentrum van tafel moeten. Daarom roepen we breed op voor een demonstratie voor het behoud van De Vloek, en tegen de uitverkoop van de haven. De demonstratie zal aanstaande zondag om 18:00 op het Kerkplein in Den Haag starten.

Bron: http://devloek.nl/update-de-vloek-zet-strijd-door-tegen-veryupping-van-de-haven/