Haarlem: Antillenweg gekraakt en onruimt

Haarlem_Antillenweg_Surinameweg_squat_kraak

HAARLEM – Op 11 mei heeft Kraakgroep Haarlem meerdere gebouwen aan de Antillenweg in Schalkwijk betrokken. Het gaat om 9 aaneengesloten woningen op het Belcanto terrein.

Kraken
Op 11 mei heeft Kraakgroep Haarlem meerdere gebouwen aan de Antillenweg in Schalkwijk betrokken. Het gaat om 9 aaneengesloten woningen op het Belcanto terrein. Alle woningen staan al geruime tijd leeg in afwachting van sloop en ontwikkeling. Het Belcanto project is door de woningcorporaties Elan wonen, Pré wonen en Ymere in april 2013 voor onbepaalde tijd stilgelegd omdat ze door de crisis niet voldoende liquiditeit hebben om het project te bekostigen.

De actie
Kraakgroep Haarlem acht het onaanvaardbaar dat sociale woningbouwcorporaties prima te bewonen woningen voor jaren leeg laten staan terwijl de wachtlijsten voor de sociale woningbouw alleen maar langer worden. Met deze actie werd getracht een einde maken aan de leegstand. De huidige sociale woningvoorraad wordt ingeperkt door grote ambitieuze projecten met voornamelijk huurwoningen in de vrije sector en dure koopwoningen.

Ontruiming
De politie ter plaatse wou gelijk de ontruiming inzetten. De krakers hebben een gesprek kunnen afdwingen waarna de ontruiming vreedzaam is verlopen. De reden dat er tot ontruiming is over gegaan, was omdat er sprake zou zijn van een “hetekraak situatie”, dit was gezien de omstandigheden onmogelijk. De OvJ heeft de opdracht gegeven om het pand te gaan ontruimen, omdat er volgens hem nog geen sprake kon zijn van huisvrede. Over dit feit lopen er nog meerdere zaken o.a. in hoger beroep. Volgens de kraakgroep was er wel al huisvrede gesticht en is deze verbroken door de politie door de ontruiming in te zetten. Hierdoor blijven de 9 woningen aan de Antillenweg reeds onbewoond.

Opknappen
De politie heeft verklaard dat de woningen worden opgeknapt. De politie hanteert hier blijkbaar een andere definitie van het “opknappen” dan gebruikelijk is: De 9 woningen waren duidelijk al geruime tijd niet meer bewoond. De deuren en ramen waren dichtgeplankt en een deel van de woningen was al deels uitgesloopt. De politie heeft de woningcorporaties nog een handje geholpen met de sloopwerkzaamheden door o.a. ramen stuk te slaan.

Arrestanten
Tijdens de ontruiming zijn er ruim 20 personen gearresteerd. De eersten zijn vrijgelaten en hebben een boete ontvangen voor het niet tonen van hun identiteitskaart. De volgenden zijn vrijgelaten met een dagvaarding op zak voor het vermeende kraken en vernieling. Momenteel zitten er nog 13 personen vast.

Politie
Politie Haarlem was duidelijk niet ingericht op de grote groep. De arrestanten zijn ruim 6 uur opgehouden op het politiebureau van Haarlem, ze werden vastgehouden in de autowasruimte en de paardenstal. Tevens was het een grote chaos op het politiebureau, ze wisten niet wie ze precies voor hun hadden en welk arrestantennummer ze de personen hadden gegeven. Tijdens de grote wisseltruc van paardenstal terug de autowasruimte in, zijn ze tevens een arrestant kwijt geraakt. Later op de avond kwam de advocaat van de krakers ter plaatse, deze moest met de groep communiceren in de autowasruimte, wel was voor haar nog een vies tafeltje en een stoeltje van stal gehaald. Tijdens het gesprek met de advocaat liepen de politieagenten de ruimte binnen en werden mensen opgehaald voor verhoor. Na ruim 6 uur in de autowasruimte en paardenstal te hebben gezeten zijn er een aantal arrestanten verhoord en kregen zij eindelijk wat te eten, dit betrof bevroren broodjes.

Kraakgroep Haarlem http://www.kraakgroephaarlem.nl/

Bron: http://www.kraakgroephaarlem.nl/?p=162