Calais: Nu of nooit.

2014-02_Calais_campement_bassin_de_la_Batellerie

Iedereen naar Calais in de nacht van 26 op 27 mei!

De autoriteiten besloten drie grote kampen van migranten in Calais te vernietigen waar ongeveer 600 mensen leven , met het enige vooruitzicht voor haar inwoners : een pil tegen schurft en de straat !
Gaan wij de gebeurtenissen van 2009 met de vernietiging van de Afghaanse jungle dat heeft geresulteerd in de arrestatie van honderden migranten en hun detentie in heel Frankrijk herbeleven ?. Wij willen niet opnieuw 5 – jaar durende klopjacht beleven en de repressieve machine verder laten draaien. Never again !

Afgelopen september , de jaarlijkse periode van grote schoonmaak in Calais gematerialiseerd door intensieve razzia ’s en deportaties , werden de autoriteiten geconfronteerd aan akties van de Syrische gemeenschap in Calais die met moed en vastberadenheid zich hadden verzet tegen deze onderdrukking en obstructie van hun vrijheid . Zij hadden de Channelpoort bezet en twee van hen waren op het dak gekropen en dreigde in de leegte te springen.

Deze Syrische vluchtelingen eisten het recht om te komen en zich vrij in deze wereld te verplaatsen, te worden behandeld als mensen. Als ze toen niet de kans kregen om naar Engeland , heeft de strijd toch succesvol geweest en culmineerde in het opzetten van een “Syrische kamp” met meerdere tenten. Het is deze ” Syrische kamp ” en zijn volgelingen die nu bedreigd worden.

De kampen straffeloos laten ontmantelen zou een belediging zijn aan de nagedachtenis van deze voorbeeldige strijd voor die mensen die bereid waren te sterven . Dat een golf van CRS deze leefruimte van weerstand en solidariteit zouden ontmantelen betekent deze weerstand van die migranten in een vergeetput te steken..

We moeten hulde brengen aan hun moed en vastberadenheid ! Ze hebben ons de weg gewezen, gaf ons een zeer duidelijk overzicht van de machtsstrijd tegen onze onderdrukkers : Stap voor stap in de strijd grond knabbelen. Ze namen alle risico’s tot het einde. Het bleek dat ze bereid waren de prijs te betalen die het respect voor hun waardigheid kosten . En we moeten blijven vechten voor dit …. Alleen de strijd loont !

Wij dringen er bij iedereen naar Calais te komen op zaterdag 24/05 (14 uur rue de Moscou) om met de migranten te praten over de strategie aan te nemen , maar ook de nacht van de 26/05 of vroeg in de morgen van de 27 om zich aan de uitzetting en ontmanteling van de kampen te verzetten ! Er was een tijd dat we werden geïsoleerd , dat we ons hulpeloos voelden tegenover het repressieve apparaat.We hebben nu de kaarten in handen en zijn in aantal om deze ontmantelingen te beletten .
Kom allen zich verzetten met de migranten tegen die ontmantelingen van de kampen in Calais. Het is Nu of Nooit !

http://bxl.indymedia.org/spip.php?article4326&lang=fr