Wormerveer: Dreigende leegstand aan de Noorddijk

Wormerveer_Noorddijk_99

Het O.M. wilt de krakers aan de Noorddijk 99 te Wormerveer ontruimen. Ondanks dat er nog steeds geen concrete plannen met het pand zijn en de verwachting is dat het nog langdurig leeg zal blijven staan. Net als de naastgelegen fabriek ‘De Brokking’, wat ook van de De Heus veevoeders is. Om tegen te gaan dat de politie kan ontruimen hebben de krakers een kort geding tegen de staat aangespannen.

De kraakbeweging heeft, vóór de ingang van het kraakverbod, vele panden verlaten wanneer de eigenaar aangaf herontwikkeling te beginnen. Helaas is gebleken dat dat vaak was voor leegstand. De villa aan de Oostzijde, de oude weggeefwinkel Fanalles, de oude Baloe in Wormer, de oude Reklaspits in Zaandam en het Uitroepteken in Wormerveer.
Drie jaar kraakverbod onder wetsartikel 138a ‘Kraken en Leegstand’ geeft eigenaren en speculanten nog meer mogelijkheden om hun gang te gaan. Met ingang van deze wet zijn gemeentes verplicht eigenaren aan te spreken op langdurige leegstand en daar eventuele sancties op te leggen. Dit deel van de wet wordt echter niet uitgevoerd. Waar het op het deel kraken aankomt wordt er wel gehandhaafd.
Een goed voorbeeld hiervan is de oude bioscoop ‘t Saentje te Zaandam. ‘t Saentje is in 2011 met de nieuwe wet ontruimd en staat tot op de dag van vandaag leeg. De krakers die verbleven in ‘t Saentje hangt vrijdag 17 januari een rechtszaak boven het hoofd. Dit omdat zij in dit pand woonruimte zagen en een oplossing voor hun woningnood, wat sinds de jaren ’80 enkel is toegenomen. Jongeren en ook ouderen moeten jarenlang in de wacht staan totdat zij kans maken op een woning. Daartegenover krijgen eigenaren steeds meer de ruimte om panden langdurig leeg te laten staan. De gemeente Zaanstad heeft met ingang van de nieuwe wet gezegd kraken te gedogen. Zij heeft in een beleidsnotitie aangegeven niet te ontruimen voor leegstand. De krakers aan de Noorddijk zijn bang dat dit echter wel zal gaan gebeuren. Dit is de reden dat zij een kort geding hebben aangespannen dat 22 januari voor zal komen.
De overheid zegt dat mensen zelf moeten participeren in het oplossen van problemen in de samenleving. Leegstand opheffen en tegelijkertijd woningnood oplossen is volgens ons een perfect voorbeeld hiervan. Speculatie en leegstand zijn ontoelaatbaar.

De rechtzaak van ‘t Saentje is op 17 januari om 09.30uur op de Kruseman van Eltenweg 2 te Alkmaar.
De rechtzaak van de Noorddijk is op 22 januari om 11:00 uur, Jansstraat 81 Haarlem .

Bron: https://www.indymedia.nl/node/20850