Amsterdam: Vluchtelingen We Are Here naar ‘Vluchtgarage’

Vandaag hebben wij, de groep vluchtelingen van We Are Here, een nieuw onderkomen gevonden aan de Kralenbeek 100 in Amsterdam.

Bijna twee weken geleden moesten wij het ‘Vluchtkantoor’ aan de Weteringsschans verlaten, waarna een gedeelte van onze groep naar een tijdelijke opvang aan de Havenstraat mocht. Wij, een groep van 90 vluchtelingen zijn daarvoor nooit in aanmerkingen gekomen en stonden op straat. Sindsdien hebben we twee weken door de stad gezworven en elke nacht weer opvang gevonden bij sympathiserende Amsterdammers. Vandaag is er een nieuw pand gekraakt, waarvanuit we actie blijven voeren.

In september 2012 zijn we begonnen met een tentenkamp aan de Notweg, om aandacht te vragen voor onze situatie. We zijn hier, we kunnen niet terug naar ons land van herkomst, we kunnen ook niet naar een ander land, en hier mogen we niet blijven. We vragen niet meer dan een ‘normaal leven’. We willen dat het beleid in Nederland en in Amsterdam ons en alle andere vluchtelingen die op straat staan of in de cel zitten ruimte laat voor een menswaardig bestaan. Na de Notweg hebben we onze actie voortgezet in de Vluchtkerk, de Vluchtflat en het Vluchtkantoor. Ook vanuit de nieuwe locatie, de ‘Vluchtgarage’, proberen we zichtbaar te blijven en te strijden voor onze mensenrechten.

De nieuwe locatie is het kantoorgedeelte van een oude garage aan de Kralenbeek 100 in Amsterdam en is eigendom van de overheid. Het gebouw stond al jaren leeg en is langzaam aan het verkrotten. Wij zijn op de hoogte van het feit dat er wordt nagedacht over een creatieve nieuwe bestemmingen voor het pand, hetgeen we niet tegen willen houden. We willen daar graag aan meewerken en meedenken en hopen tot het zover is hier te kunnen blijven wonen. We roepen alle Amsterdammers op zich te verdiepen in onze moeilijke situatie en onze strijd voor een menswaardig bestaan te steunen!

https://www.indymedia.nl/node/20427
http://wijzijnhier.org/