Amsterdam: Buurtland Bilderdijkkade

Op het braakliggende terrein naast de Hallen gebeurt NIKS. Sinds de sloop van het oude stadsdeelkantoor is er van de plannen die het stadsdeel had, namelijk het bouwen van 400 appartementen, niets gekomen. In plaats van wat te doen met al die vierkante meters grond in het midden van de stad zijn er bouwhekken omheen geplaatst en lijkt het vooral een verzamelpunt voor straatafval.

Een aantal buurtbewoners wilden hier verandering in brengen. Zij zagen een openbare tuin voor de gehele buurt voor zich, en namen initiatief om dit te realiseren. Er werden flyers verspreid voor de feestelijke opening. Dit gebeurde niet in samenwerking met stadsdeel West, omdat de er geen officiële toestemming was voor de buurttuinen.

Na het verspreiden van de flyers kwam er bericht van stadsdeel West; de opening van de buurttuin en het gebruik van het braakliggende stuk land werden verboden. Ook werden de dag erna direct bordjes opgehangen met ‘verboden toegang’, en de dag daarna maakte het stadsdeel bekend dat zij ZELF een deel van het terrein wilden transformeren tot een recreatiegebied.

Natuurlijk juichen wij als medebewoners van deze buurt dit aan, ook al twijfelen we eraan of de gemeente hun beloftes waarmaakt. Stadsdeel West is namelijk heel goed in het negeren van de wensen van buurtbewoners. Als reactie op deze actie van het stadsdeel is er nog een flyer gemaakt, die hieronder te zien is. Wij beschouwen deze evenementen als het bewijs dat het stadsdeel soms een schop onder hun reet nodig heeft, en uit zichzelf niks zal uitvoeren wat de buurt ten goede komt.

Tags: