Amsterdam: Nieuwe ontruimingsronde binnen 8 weken

Het OM heeft op haar website www.om.nl de lijst geplaatst van gekraakte panden in Amsterdam.

Aankondiging ontruimingsronde

3 februari 2012 – Arrondissementsparket Amsterdam

Een aantal kraakpanden in Amsterdam zal binnen acht weken worden ontruimd. Dat besluit van de officier van justitie is de bewoners van deze panden per brief medegedeeld. De bewoners hebben een week de gelegenheid om tegen de voorgenomen ontruiming een procedure aan te spannen. Dat wacht het OM in beginsel af. De ontruiming zal plaatsvinden binnen acht weken na de aankondiging.

De volgende adressen zullen worden ontruimd:

* Columbusplein 187, 201, 203, 217
* Domselaerstraat 14, 63 hs
* Ernst Staesstraat 41, 47
* Jan Hanzenstraat 84, 86
* Da Costakade 15
* Fannius Scholtenstraat 87
* Mauritskade 29 hs
* Nieuwe Prinsengracht 49
* Steelvlietplein 70hs
* Van Hogendorpstraat 93hs
* Van Ostadestraat 322hs
* Basisweg 63
* Ferdinand Bolstraat 88

De precieze tijdstippen van de ontruimingen worden niet meegedeeld. Onverminderd geldt dat panden die gekraakt worden terwijl ze in gebruik zijn of waarvan de kraak gevaar of ernstige overlast oplevert, zonder voorafgaande waarschuwing ontruimd kunnen worden.

Het is onder omstandigheden mogelijk dat er nog panden van de lijst af gaan of bijkomen.


volgens http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/@158313/aankondiging/ is nu ook Nieuwe Hoogstraat 27-2 hoog aan de lijst toegevoegd.

https://www.indymedia.nl/node/2225

Tags: