1 October 2011: A date which will live in infamy!

Dat is voormalig vastgoedadvocaat en burgemeester Van der Laan prima gelukt. Dankzij zijn hetze tegen een aantal krakers die op het Spui in Amsterdam wilden gaan demonstreren is het hem gelukt alle aandacht af te leiden van de ramp die zich op 1 oktober 2011 op huisvestingsgebied heeft voltrokken. Het was zaterdag niet alleen een jaar geleden dat het kraakverbod inging, het was ook de dag dat minister Donner voor grote groepen huurders het huren in de stad onmogelijk gemaakt heeft. Door in zogenoemde “schaarstegebieden” de huren te verhogen geeft Donner aan speculanten vrij spel en maakt huren veel steden onbetaalbaar. Het SPOK scheef hier al eerder over.

Lees hier verder : http://speculanten.nl/node/204