Onterechte ontruiming in Enschede?

Het gaat om een kantoorpand, dat al 3 jaar leeg staat. Wij hebben hebben het pand gekraakt, omdat het zonde is dat het al zo lang leeg staat en er niets mee wordt gedaan. Het pand gebruiken wij als woon-, atelier-, en expositieruimte. De Nederlandse wet staat dit ook toe, maar door deze uitspraak wordt het kraakbeleid aangetast. Deze misstand willen we graag publiek maken, omdat het niet zo zou mogen zijn dat dit soort dingen zomaar mogen gebeuren. Onze oproep staat onder aan dit artikel, maar we willen graag eerst uitleggen waarom het zo’n misplaatst vonnis is.

Hier een aantal citaten uit de argumentatie van dit belachelijke vonnis: ‘Het verzet van de krakers tegen de ontruiming is vergeefs. Onze maatschapij is een kapitalistische met alle voor- en nadelen van dien. Kenmerk van die samenleving is het belang dat zij aan eigendom hecht.’

‘Er is geen sprake van (…) een wettelijke regel die hen toestaat om in pand te gaan wonen, werken en exposeren. (…) Uitgangspunt moet dus zijn, dat de krakers het gebouw op grond van de genoemde wetsbepalingen moeten ontruimen.’

De ‘willekeur’ van kraken stelt de rechter zo aan de kaak: ‘Uit de talloze vele eigenaren hier te lande wordt die ene wiens pand gekraakt wordt, gedwongen de lasten van de algemene woningnood te dragen. De andere eigenaren ontspringen de dans, ofwel omdat hun pand aan kraken ontsnapt, of omdat de rechter ontruiming beveelt. De woningnood, die zelfs de overheid al jaar en dag niet in staat is op te lossen, kan niet op individuele (rechts)personen worden afgewenteld.’

‘De bedrijven die er zitten, of er willen gaan zitten, zullen in het algemeen gekenmerkt zijn door een zekere burgerlijke degelijkheid. Veel werknemers zullen al dan niet verplicht een gekleed zijn in busines-suit of mantelpak. De aanwezigheid van moderne kunstuitingen en avantgardische AKI-studenten zal voor potentiele huurders van deze kantoorruimten vaak onbegrepen en moeilijk aanvaardbaar zijn.’

Een aantal dingen in het vonnis klopt niet, waaronder: Zo staat er dat wij zouden hebben aangeboden de gekraakte ruimtes te huren. Dit is echter niet waar, wij hebben aangeboden een overeenkomst te sluiten met de eigenaar over dat we bereid zijn weg te gaan zodra hij echt een huurder heeft gevonden en dit ook kan aantonen. Van een huurovereenkomst is nooit sprake geweest.

De rechter is niet op de jurisprudentie ingegaan, hij beweert dat deze lijst niets zegt. Onze advocaat heeft juist duidelijk aangegeven dat deze jurisprudentie om vergelijkbare zaken gaat. De rechter beroept zich op een lijst jurisprudentie waar hij de relevantie niet van heeft aangetoond. Ook is er door de tegenpartij geen jurisprudentie aangedragen.

Wij zijn, zoals jullie vast wel begrijpen, behoorlijk verontwaardigd over dit vonnis. Dit vonnis is verontrustend voor de toekomst van het kraken. We spannen dus een executiegeschil aan en we gaan in hoger beroep. Wij hebben het gevoel dat we helemaal geen kans krijgen om deze zaak aan te vechten, aangezien het vonnis bij voorbaat uitvoerbaar is verklaard. De enige manier om ontruiming te voorkomen is met een hele grote groep mensen in het pand te gaan zitten. Alle hulp is welkom om morgen de uitzetting tegen te houden. Ons huis staat vanaf nu open. Het adres is: Hengelosestraat 555 in Enschede. Voor meer info kun je bellen naar: 0611211890 of 0617672530.

Zie vonnis op: Indymedia

[squat!net]